Drömmen kan bli verklighet

Att flytta till landsbygden och renovera ett gammalt hus är något som många drömmer om. Men det är tyvärr inte så enkelt. Trots att många fastigheter i byarna står öde kommer endast ett fåtal ut på bostadsmarknaden. Ett samarbetsprojekt mellan Luleå och Bodens kommun ska förhoppningsvis ändra på det. Målet är ökad inflyttning till byarna.

I projektet ”Växa tillsammans” kartlägger Luleå och Bodens kommun obebodda fastigheter. I förlängningen hoppas man få ut fler hus på landsbygden till försäljning.

Marja-Leena Tallus Johansson (t v), och Jenny Engström inventerar ödehus, här i Södra Prästholm.

Marja-Leena Tallus Johansson är utvecklare på Råneå Medborgarkontor, och jobbar med projektet.

– Det finns ett ökat intresse av att bo på landsbygden. Tyvärr måste många ge upp den drömmen på grund av att det inte finns några bostäder till försäljning, säger hon.

Intresse för byggnadsvård

Drömmen om ett liv på landsbygden är ofta förknippad med renovering av gamla hus. En växande trend som på senare år fått stort utrymme i media, exempelvis i tv-program om byggnadsvård.

– Många ser bevarandet av gamla hus som en kulturgärning. Även ur miljösynpunkt är det klokt att återbruka istället för att bygga nytt, säger Jenny Engström, verksamhetsledare för den ekonomiska föreningen Råek i Gunnarsbyn, Bodens kommun.

Ett hundratal tänkbara objekt

Projektet genomför en inventering av ödehus inom Råneå och Vitå älvdalar fram till sommaren 2021. Med ledning av kommunernas fastighetsuppgifter åker Jenny Engström och Marja-Leena Tallus Johansson runt och tittar på hus.

– Vi gör våra bedömningar på avstånd, utan att inkräkta. Till exempel vilka fastigheter som skulle kunna vara aktuella för försäljning eller uthyrning och om de verkligen står öde. Hittills har vi konstaterat ett hundratal tänkbara objekt, säger Marja-Leena Tallus Johansson.

När inventeringen är avslutat kommer ägarna till lämpliga hus att bli kontaktade.

– Vår roll är inte att agera bostadsmäklare. Däremot kommer vi att uppmuntra till försäljning. Vi jobbar för en växande landsbygd och ser gärna en ökad inflyttning av främst barnfamiljer, säger Jenny Engström.

Det finns även planer på samarbete mellan kommunerna, Lantmäteriet, banker, mäklare och fastighetsägare.

Flera orsaker till liten försäljning

Marja-Leena Tallus Johansson tror att orsaken till att husen inte går till försäljning kan variera. Exempelvis känslomässiga skäl, eller att det inte kostar ägaren så mycket att låta husen stå tomma. En lång och kostsam avstyckningsprocess, delning av fastigheten, kan också vara avskräckande.

– All försäljning kommer att ske frivilligt. Men vi hoppas kunna ge den där lilla knuffen i rätt riktning för att få fler att sälja, medan husen fortfarande är beboeliga, säger hon.

.

Ödehus inventeras längs Råneå och Vitå älvdalar. Rosafärgat område inom Bodens kommun och lilafärgat område inom Luleå kommun.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Foto: Susanne Lindholm

Karta: Lantmäteriet

Logotyp