Dubbelspår krävs för grön omställning

Den gröna omställningen har redan börjat och det nuvarande transportsystemet med enkelspår, med mötesplatser, riskerar att bli en flaskhals. Därför föreslår Region Norrbotten, Luleå kommun, Bodens kommun och Norrbottens Kommuner att regeringen tidigarelägger kapacitetshöjande åtgärder på Malmbanan samt omgående ger i uppdrag till Trafikverket att ta fram järnvägsplaner för dubbelspår på sträckan Luleå-Boden.

– Spåret mellan Luleå och Boden är redan idag hårt belastat, så vi är i stort behov av att öka järnvägskapaciteten på den sträckan. Luleå hamn växer och kommer bli Sveriges näst största hamn, vilket leder till stora ökade behov av transporter på järnväg. Planeringen för dubbelspår behöver starta snarast, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå.

Järnvägssträckan mellan Luleå och Boden behöver byggas ut så att det blir dubbelspår. Det menar Region Norrbotten, Luleå kommun, Bodens kommun och Norrbottens kommuner i en hemställan till regeringen.

Idag är det kapacitetsbrist på sträckan Luleå-Boden. Persontrafiken har begränsats för att godstrafiken ska fungera. Redan 2025 krävs ytterligare kapacitet på järnvägen och till 2030 är prognosen att hanteringen av gods i Luleå hamn kommer fyrdubblas.

– Om Norrbottens ska lyckas kapitalisera fullt ut på den gröna industriomställningen behöver infrastrukturen snabbt byggas ut. Regeringen har i detta en gyllene möjlighet att sätta sig i förarsätet. Jag hoppas att regeringen hörsammar denna hemställan och genom handling visar att de är beredda att göra jobbet som krävs, säger Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande.

– För att vi i norr ska kunna leverera ännu mer tillväxt till Sverige är dubbelspår på Malmbanan mellan Luleå och Boden samt förstärkningar längs hela banan ett måste. Utvecklingen i vår region går i ett rasande tempo och den här satsningen behöver genomföras snarast möjligt, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden samt ordförande Norrbottens Kommuner.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Region Norrbotten
Foto: Luleå kommun

Logotyp