Ett litet tapp för kommunen i företagsrankingen

I dag presenterade Svenskt Näringsliv den årliga rankingen av det lokala företagsklimatet. Luleå kommun tappar tre placeringar och landar i år på plats 270 av landets 290 kommuner. En av förklaringarna är bland annat att tillgången till arbetskraft uppfattas som en flaskhals.

Syftet med rankingen är att på en övergripande nivå visa var det är bäst att starta och driva företag i Sverige.
Se Luleås resultat Länk till annan webbplats.

Luleås kommunalråd Carina Sammeli (S) säger så här om resultatet:

– Vi har haft låga betyg i mätningen under flera år och det tar tid att vända utvecklingen. En av åtgärderna som vi gör nu är en omorganisering av kommunens verksamheter kopplat till samhällsomställningen och näringslivet. Syftet är bland annat att förenkla och stärka kontakten med företagarna.

Luleå tappar tre placeringar i årets företagsranking. Det visar mätningen som presenterades av Svenskt Näringsliv idag.

Bristen på arbetskraft drar ner resultatet

I årets ranking har ”vägnät, tåg- och flygförbindelser” klättrat 20 placeringar jämfört med förra året. Största tappet handlar om ”tillgången till medarbetare med relevant kompetens” där kommunen backar 69 placeringar.

Högst rankas kommunen när det gäller andelen av befolkningen i arbete (statistisk faktor), vägnät, tåg- och flygförbindelser samt mobilnät och bredband.

Information till företagen, tjänstepersoners attityder samt dialogen med kommunens beslutfattare rankas lägst jämfört med övriga kommuner.

– Vi jobbar på bred front med olika aktiviteter för att förbättra företagsklimatet, men det här är ingen quick fix utan vi behöver ha uthållighet och jobba strukturerat för att få effekt i rankingen, säger Josefine Wihlzon som är chef för den nybildade avdelningen Näringsliv och omvärld.

Om rankingen

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Den bygger dels på enkätsvar från över 32 000 företagare, dels på statistikfaktorer från SCB och UC. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag.

Enkätundersökningen görs första kvartalet varje år. Svaren ger en bild av hur företagarna uppfattar kommunens företagsklimat. Så här svarade Luleås företagare på enkäten.

Rankingen som presenterades idag Länk till annan webbplats. bygger på resultatet från företagarnas enkätsvar och fem statistikfaktorer: jobb i kommunen, marknadsförsörjning, kommunalskatt, entreprenader och företagsamhet.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Monika Aunes

Logotyp