Företagen ger kommunen samma betyg som tidigare

I dag presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga enkätundersökning om företagsklimatet. Både företagare och politiker har svarat på undersökningen. Gemensamt på önskelistan för åtgärder som kan förbättra företagsklimatet står bättre dialog mellan kommunen och företagen, mer byggbar mark för verksamheter och kortare handläggningstider.

Av de 190 företag i Luleå som svarat är de flesta inom branscher som bygg, handel, tjänster och företag, industri samt transport som har mellan 6 och 25 anställda. Företagarna ger kommunen i stort sett samma omdömen som förra året. På en skala från 1 till 6 landar kommunen på 2,9. Snittet i Sverige ligger på 3,5.

I årets undersökning har även politiken deltagit och 33 politiker har svarat. Politiken är något nöjdare med företagsklimatet och ger betyg 3,3.

De senaste tre åren har företagarna i Luleå gett kommunen samma omdöme, 2,9 av 6 möjliga. Jobbet med att förbättra företagsklimatet fortsätter, det lovar Luleås kommunalråd Carina Sammeli.

Sammeli: "Vi kommer att fortsätta jobba hårt"

Luleås kommunalråd Carina Sammeli (S) är besviken över det låga omdömet men tydlig med att arbetet för att förbättra företagsklimatet kommer att fortsätta.

– Vi har gjort extra satsningar inom miljö och bygg och där har företagarnas nöjdhet ökat, det visar Sveriges Kommuner och Regioners senaste mätning. Våra insatser ger resultat men det tar tid. Jag hoppas att det på sikt även kommer att märkas i Svenskt Näringslivs mätning.

– Företagarna och näringslivet är otroligt viktiga för Luleås tillväxt och i den samhällsomställning som vi befinner oss i. Vi kommer att fortsätta jobba hårt för att förbättra företagsklimatet och öka företagarnas nöjdhet med kommunen, säger Carina Sammeli.

Prioriterade åtgärder

Gemensamt på både företagens och politikens topp 5-lista över åtgärder som kan förbättra företagsklimatet står bättre dialog mellan kommunen och företagen, mer byggbar mark för verksamheter och kortare handläggningstider.

Företagen prioriterar dessutom fler bostäder samt bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutfattare.

Politiken å sin sida lyfter behovet av att det ska vara enklare att delta i upphandlingar samt mer samarbete mellan skolan och de lokal företagen.

Lista över prioriterade åtgärder

När företagen och politiken får välja vad de tycker är de fem mest prioriterade områdena att satsa på.


Om undersökningen

Enkäten som skickades ut i januari vänder sig till svenskt Näringslivs medlemsföretag. Företagarna behöver inte ha varit i kontakt med kommunen för att svara. Vart annat år skickas enkäten till samtliga politiker i kommunfullmäktige.

I Luleå har företagens sammanfattande omdöme legat på samma nivå (2,9) under de tre senaste åren.

Den största förändringen från föregående år är att företagen bedömer att tillgången till relevant kompetens har minskat (-0,3 betygsenheter). För övriga frågor är förändringen mindre (0,1 eller oförändrad).

Bäst betyg får mobilnät och bredband och lägst betyg får tillgång till relevant kompetens, information till företagen samt dialogen med kommunens beslutsfattare.

Jämfört med genomsnittet för Sverige finns de största skillnaderna i kommunpolitikers attityder, kommunens service och bemötande, tjänstemännens attityder samt information till företagen.

Rankingen kommer till hösten

Hur Luleå kommun hamnar i relation till andra kommuner i rankingen av företagsklimatet redovisar Svenskt Näringsliv till hösten. I den rankingen utgör enkätsvaren en del men där ingår även statistiska faktorer som till exempel kommunalskatt.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Monika Aunes

Logotyp