Fler unga flyttar till Luleå

En summering av kommunens inflyttningskampanj visar att mer än 1000 unga folkbokförde sig i Luleå under perioden augusti till oktober. Det är nästan 260 personer fler än under samma period förra året och det näst högsta resultatet på sex år.

Hösten är den tid då Luleås befolkning ökar som mest, framförallt i åldersgruppen 19–25 år. Majoriteten är studenter på Luleå tekniska universitet. Då varje folkbokförd person genererar närmare 60 000 kronor per år i statsbidrag till kommunen är det viktigt att så många som möjligt som kommer hit också folkbokför sig här.

Studenterna på Luleå tekniska universitet är en viktig målgrupp när Luleå vill växa.

Varje år genomför Luleå kommun en kampanj på universitetet där alla förstaårsstudenter som är eller blir folkbokförda i Luleå får ett busskort. I höst delade kommunen ut busskort till närmare 900 nya studenter, 750 av dessa var inte folkbokförda i Luleå sedan tidigare.

– Det är jätteroligt att så många unga flyttar till Luleå. Kommunens målsättning är att vi ska bli fler Luleåbor och unga är en viktig målgrupp. Därför jobbar vi för att studenterna ska känna sig välkomna och vilja stanna kvar efter avslutade studier. Både näringslivet och vi inom offentlig sektor har dessutom ett stort behov av arbetskraft, säger kommunalråd Fredrik Hansson.

Under oktober har samtliga nya studenter som ännu inte folkbokfört sig i Luleå blivit uppringda, med uppmaning att folkbokföra sig i kommunen.

Långsiktigt arbete att lyfta Luleå som bostadsort

En summering av kampanjen visar att 1 011 ungdomar i åldern 19–25 år folkbokförde sig i Luleå under perioden 1 augusti till 31 oktober. Det motsvarar ett värde på närmare 61 miljoner kronor i statsbidrag. Den slutliga nivån på statsbidraget för 2021 bestäms av Luleås totala befolkningsmängd per den 1 november. Där ingår antalet inflyttare minus antalet utflyttare.

Men arbetet med att lyfta Luleå som bostadsort pågår under hela året för att få fler att både flytta hit och stanna kvar.

– Eftersom 90 procent bestämmer sig var man ska bo i åldern 19 till 35 år måste vi fortsätta vårt arbete med att lyfta Luleå som en attraktiv plats mot den målgruppen, säger kommunikationschef Roger Jönsson.

Diagram: Antal unga inflyttare mellan 2015 till 2020

Tabellen visar hur många i åldern 19 till 25 år som flyttat till Luleå mellan den 1 augusti och 30 oktober under åren 2015-2020.

Text: Susanne Lundblom

Foto: LTU/Viveka Österman

06 november 2020

Uppdaterad: 9 november 2020

Logotyp