Fokus på ökat företagande i Sörbyarna

I Luleås södra kommundel, Sörbyarna finns 1.103 registrerade företag, och nyligen besökte Luleå Business Region tillsammans med kommunalrådet Fredrik Hansson två av dessa: Ica Sörbyhallen och Alviks Trä.

– Syftet är att identifiera de behov som företagen ser som sina allra viktigaste frågor. Parallellt jobbar vi med att kartlägga tillgänglig mark för att se över möjligheter till nyetableringar eller företag som vill utvidga sin verksamhet i Sörbyarna, säger Camilla Eriksson, projektledare.

Fem personer står utanför Ica-butiken och tittar in i kameran.

Tomas och Joakim Stoltz driver Ica Sörbyhallen. Här med gäster från Luleå Business Region och Luleå kommun: Richard Lundmark, Fredrik Hansson och Camilla Eriksson.

Antnäs var först med online-handel

Först ut var Ica Sörbyhallen i Antnäs som drivs av Tomas och Joakim Stoltz. Butiken som har ett upptagningsområde på 4500 personer invigdes 1997. Affärsidén ligger i att endast sälja svenska livsmedel så långt det är möjligt. Här var man först i Luleå med att starta online-handel av livsmedel.

Butiken har ett nära samarbete med föreningslivet i bygden och jobbar med en köpbaserad sponsringspolicy där en viss procentandel på varje köp går direkt tillbaka till föreningen. Utmaningarna är givetvis energikostnaderna, men de ser även en nedgång på inköp av frukt och grönt vars priser skjutit i höjden.

Fredrik Hansson och Ann-Helen Rönnberg på besök hos Per-Erik Johansson, Alviks trä.

Inflationen och energikrisen påverkar

Till grannbyn Alvik och Alviks Trä gick nästa besök. Ett familjeföretag som grundades 1952 som nu är inne på tredje generationen. Företaget drivs idag av Per-Erik Johansson och sedan 1992 arbetar bolaget med vidareförädling av träprodukter från att tidigare endast utfört sågning. Idag tillverkar bolaget hyvlade, sågade produkter och komponenter. Allt från stugor, friggebodar, förgårdar, emballagetillverkning, byggsatser och byggelement. Alviks Trä levererar till såväl privatpersoner som företag och byggvaruhus, husfabrikanter.

Under tolv års tid har bolaget haft ett givande samarbete med Särskolan i Luleå. Två dagar i veckan praktiserar elever tillsammans med en handledare med att tillverka emballage.

Även Alviks Trä känner av inflationen och energikrisens effekter och menar att genom hela bolagets historia är det här den värsta krisen. Privatmarknaden har gjort en rejäl inbromsning, något som tydligt märks när folk håller allt hårdare i plånboken.

Affärsutvecklingsprojekt med nätverksträffar

Luleå Business Region vill inspirera fler att starta företag på landsbygden och samtidigt underlätta för befintliga företag att utvecklas där. Därför pågår ett affärsutvecklingsprojekt som ska samordna insatser för samverkan mellan företag i Sörbyarna och tätortens företag men också samverkan mellan små och stora företag.

Bland annat kommer ett lokalt tillväxtråd att upprättas och nätverksträffar att hållas. Närmast planeras även en näringslivslunch ute på Restaurang Helmers i Alvik fredag den 18 november, kl 11-13.

Gå gärna in och följ sidan www.facebook.com/sorbyarna Länk till annan webbplats. för löpande information och aktiviteter.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Luleå Business Region

Logotyp