Gammelstad kombiterminal byggs ut

I december startar arbetet med utbyggnad av Gammelstad kombiterminal. Det är en förutsättning för att transporterna på järnväg ska kunna öka framöver. Kombiterminalen är ett viktigt nav i transportnätet i Sveriges norra region.

Det är Luleå kommun och Trafikverket som tillsammans bygger spåret i detta samverkansprojekt. Bakgrunden är att Trafikverket i dagsläget äger de befintliga spåren på Gammelstad kombiterminal och Luleå kommun vill bygga ytterligare ett spår. Luleå kommun anordnar den verksamhet som bedrivs på anläggningen.

EU vill att det europeiska järnvägsnätet och sjöfarten utnyttjas i större utsträckning istället för motorvägar.

Järnvägen är generellt en ganska gammal och välanvänd anläggning i vår region. Stora investeringar har skett och kommer att fortsätta ske på de statligt ägda delarna. Utbyggnaden av Gammelstad kombiterminal är därför helt i linje med att förstärka möjligheter till transporter via järnväg och till sjöss.

Infrastrukturen kommer därmed att få ett totalt lyft genom att flera infrastrukturförvaltare bidrar gemensamt till målen avseende transporter på Botniska korridoren.

EU - finansierad satsning

Luleå kommun har ansökt och fått beviljat stöd från Tillväxtverket. Det innebär att projektet tilldelats stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Operativa programmet för Övre Norrland.

Stödet uppgår till 49,82 procent av den sammanlagda stödgrundande finansieringen.

FAKTA

  • Tidplan: december 2019 – december 2020. Observera att tidplanen kan komma att ändras.
  • Projektet genomförs i samverkan mellan Luleå kommun och Trafikverket.
  • Projektet är en EU - finansierad satsning
  • Följ projektet på www.lulea.se/kombiterminal

Text: Eva Sundgren

Foto: Luleå kommun

11 november 2019

Logotyp