H2 Green Steel säkrar samarbetsavtal med Luleå Hamn

H2 Green Steel och Luleå Hamn har tecknat ett samarbetsavtal. Stålbolaget väljer hamnen i Luleå som nod för logistik och transport av de insatsvaror och produkter som ska gå till och från det nya stålverket i Boden. Det gäller inte minst exporten av grönt stål som ska produceras och gå till världsmarknaden med planerad produktionsstart slutet på 2025 och upptrappning av volymer under 2026.

Jenny Marin, logistikansvarig H2 Green Steel, och Anders Dahl, vd för Luleå Hamn.

– Ett stort och viktigt steg för båda parter, men inte minst för den gröna omställning som just nu sker med full kraft i norra Sverige, säger Anders Dahl, vd för Luleå Hamn.

Hösten 2022 tecknades en så kallad avsiktsförklaring mellan H2 Green Steel, Luleå Hamn och Luleå kommun. Under 2023 har ett samarbetsavtal förhandlats fram och nu undertecknats av båda parter. Avtalet innebär bland annat att H2 Green Steel både garanteras tillgång och förbinder sig till Luleå Hamn för in- och utflöden av vissa insatsvaror och produkter.

– Avtalet är en milstolpe. Det säkrar vårt samarbete med en ny kund som kan stå för betydande godsvolymer om bara några år. Det ger oss också en pusselbit som vi behöver för att kunna planera utbyggnaden av en hamn som måste öka sin godskapacitet med flera hundra procent till 2030, för att kunna möta behovet hos flertalet viktiga industrikunder med enorma satsningar på tillväxt och grön omställning.

För H2 Green Steel, som beräknar kunna starta produktionen av grönt stål i Boden redan i slutet på 2025, gör avtalet det möjligt att gå vidare och planera för en logistik- och transportlösning med godsflöde via Luleå Hamn.

– Det nya samarbetsavtalet med Luleå Hamn är en avgörande pusselbit för att vi ska lyckas med vårt gröna stålverk i Boden. Vi har gått i armkrok med Luleå kommun och Luleå Hamn sedan vår lansering och tack vare gott samarbete och en gemensam målbild har vi nu en tydligare plan för nästa steg. Vi har stor förståelse för Luleå Hamns utmaningar med såväl ytor som finansiering och är tacksamma för att vi nu kan fokusera på konkreta lösningar som möter upp vår snabba tidsplan, säger Jenny Marin, logistikansvarig på H2 Green Steel.

Fakta om H2 Green Steel och Luleå Hamn

  • 2030 ska Luleå Hamn ha kapacitet att frakta tre till fyra gånger så mycket gods som i dag och hantera helt nya godstyper och produkter. Det kommer bland annat kräva nya järnvägsnät, kajer, terminalområden och allvädersterminaler. Allt beräknas kosta mellan sju och tio miljarder kronor, beroende på omfattning. Luleå Hamn fick nyligen i uppdrag att söka en lösning med externa parter som kan vara med och finansiera, bygga och operera framtidens hamn i Luleå. Det beslutet klubbades igenom med stor enighet av Luleås kommunfullmäktige 22 maj.
  • H2 Green Steel (H2GS AB) grundades 2020 med ambitionen att påskynda industrins klimatomställning med hjälp av grön vätgas. Stål, som orsakar stora koldioxidutsläpp, är H2 Green Steels första branschvertikal. H2 Green Steels grundare och största aktieägare är investmentbolaget Vargas, som också är medgrundare och en av de större aktieägarna i batteriföretaget Northvolt. H2 Green Steel har kontor i Boden och Stockholm, med sin första anläggning under utveckling i Boden.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Luleå Hamn

Logotyp