Internationella skolor gör Luleå mer attraktivt

Luleå kommun satsar på internationell utbildning i grundskolan och på gymnasiet för att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Förberedelser pågår och redan nu har nuvarande och nya Luleåbor visat intresse för de nya skolalternativen som startar till hösten.

IB-skolan kommer att vara i Luleå gymnasieby.

LIS (Luleå International School) är en grundskola som i ett första skede erbjuder utbildning till elever i årskurs 4-9. Målet är att inom några år ha engelskspråkig utbildning i årskurserna F-9. Luleå Gymnasieskola är i slutskedet för att bli en certifierad IB-skola, (International Baccalaureate Diploma Program). Tillsammans ska skolorna skapa goda förutsättningar inför Luleås kommande företagsetableringar, men även för Luleåbor som vill ha en utbildning med internationell inriktning.

– Utbildningarna är viktiga och de gör Luleå mer attraktivt. Det finns en stor efterfrågan på engelskspråkig undervisning, säger Maarit Enbuske, arbetsmarknads- och utbildningsdirektör.

Helena Åström, koordinator på IB- skolan, och Cecilia Munter Brandén, rektor på LIS, ser många fördelar med en internationell skola.

– För de som är intresserade av att studera eller bo utomlands i framtiden kommer en internationell utbildning att underlätta. Eleverna får en ökad interkulturell kompetens genom att möta människor från olika länder och kulturer, säger Helena Åström.

– De kommer också att befinna sig i en språkutvecklande miljö, fortsätter Cecilia Munter Brandén.

Kommunen inväntar besked från Skolinspektionen om att få starta den internationella grundskolan. Frågor om antal platser och lokaler har redan kommit både från nuvarande och blivande Luleåbor, företag, vårdnadshavare och lärare. Cecilia förbereder sig inför rekrytering och ser fram emot att möta nya kollegor som vill vara med och lägga grunden till en växande verksamhet. Gärna med olika nationaliteter.

– Jag söker lärare som är behöriga och har utbildning för den undervisning som ska bedrivas, alternativt har en utländsk lärarutbildning som motsvarar den svenska. Det är också bra om de har kompetens att undervisa på engelska och svenska, säger Cecilia Munter Brandén.

Cecilia Munter Brandén och Helena Åström arbetar med förberedelser inför skolstarten till hösten.

IB har höga krav för att en skola ska få titulera sig som en IB-skola och Helena och hennes kollegor arbetar nu intensivt för att säkerställa att alla kraven är uppfyllda.

– Vi har exempelvis behövt hitta ett rum utan fönster som ska dedikeras till förvaring av examinationer. Rummet, som endast ett fåtal personer ska ha åtkomst till, har ett säkerhetsskåp som bultas fast i golvet, säger Helena Åström och fortsätter:

– Vi förbereder nu inför att ett team från IB ska komma på ett verifikationsbesök för att säkerställa att allt är på plats. Bland annat ska våra lärare redovisa en tvåårsplanering för sina kurser. Det är en utmaning då skolan i Sverige arbetar på ett annat sätt.

Läs mer om Luleås IB-skola på Luleå International Class - engelskspråkig utbildning på Luleå gymnasieskola - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats.

Läs mer om Lulel International School på Luleå International School - grundskola med stor del av utbildningen på engelska - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats.

Luleå International School inryms i Residensskolan.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Marie Larsson
Foto: Susanne Lindholm

Logotyp