Kommunen och näringslivet i dialog om framtidens Luleå

Den 29 november träffades ett trettiotal representanter från kommunledningen, nyckelpersoner från näringslivet och personer som jobbar med kompetensförsörjning för att tillsammans diskutera Luleås framtid och de möjligheter och utmaningar som väntar med anledning av den samhällsomställning som pågår i norr. Temat för dagen var kompetensförsörjning.

Det är Luleås kommunalråd Carina Sammeli som bjuder in till en serie tankesmedjor i samarbete med Luleå Business Region och Luleå Näringsliv. Det här var den andra i ordningen. I juni hölls den första och då med temat etableringar.

Syftet med träffarna är att genom dialog skapa en gemensam bild av de utmaningar Luleå står inför för att kunna staka ut en riktning framåt. Allt för att tillsammans skapa ett starkare Luleå.

Representanter från kommun och näringsliv i gemensamma diskussioner om hur man tillsammans ska möta de utmaningar Luleå står inför och vad var och en kan bidra med själva i sin organisation. Behovet av arbetskraft och kompetens var dagens tema.

Carina Sammeli inledde med att bland annat berätta om kommunens mål: att växa till 100 000 invånare år 2040, 5 000 nya arbetstillfällen till 2030 och målet att vara topp 50 i nästa mätning av företagsklimatet.

– Vi står i en jättespännande tid. Vi har världens läge och världens ögon på oss. Luleå och norra Sverige är i allas fokus och nu har vi möjlighet att växa. Utmaningen är att klara kompetensförsörjningen. Vi har få arbetslösa och företagen har svårt att hitta den kompetens de behöver. Vi behöver hitta lösningar på det. Det handlar om vad vi alla kan göra tillsammans – kommunen, näringslivet och övriga aktörer, sa Carina Sammeli.

Behov av arbetskraft och kompetens

På mötet berättade Viktor Kåreborn från Luleå kommun om arbetet med kompetensförsörjningen och hur man har riggat arbetet kring det. Det handlar bland annat om satsning på kompetenslotsning, men han lyfte även att frågan om att attrahera kompetens är en fråga som berör många områden och angår många när vi bygger vår stad.

Johan Rudström från företaget Tromb som arbetar med digital affärsutveckling delade med sig av erfarenheter kring utmaningen att hitta rätt kompetens.

– Det är svårare och svårare att hitta kompetens vilket gör att man behöver finnas på fler forum – på universitet, skolor, Hemlängtan och man behöver använda sig av flera rekryteringsbolag, dedikerade rekryteringsspecialister, sa Johan Rudström.

Markus Gustafsson,ordförande för Mind Dig, berättade bland annat om projektet T25 Länk till annan webbplats. som är en gemensam satsning mellan Luleå tekniska universitet och industrin för att möta det stora behovet av arbetskraft och kompetens. Han menar att kompetensfrågan börjar i ledarskapet hos var och en och att insatserna måste starta i behoven hos de målgrupper vi vill ska komma hit.

– Vi har mandatet att skapa ett helt nytt grönt superkluster. Men vi måste våga vara mer självkritiska, vilja driva tillväxt som grundförutsättning och vi måste vara mer inbjudande och arbeta på värdskapet, sa Markus Gustafsson.

Prioriteringar, värdskap och mentorskap

Rickard Lundmark, vd för Luleå Business Region:

– Om vi prioriterar rätt har vi alltid de resurser som krävs. Det finns många idéer, men vi behöver sålla och komma fram till det vi verkligen tror på.

Camilla Sehlin, vd för Luleå Näringsliv:

– Det har börjat gå upp för många företag att nu händer det saker. Det är en stor utmaning, men jag är hoppfull till att företagen ska lyckas attrahera och utveckla kompetens. Värdskap och mentorskap har återkommit i alla diskussioner idag och det är en fråga som vi vill undersöka hur företagen själva kan arbeta vidare med.

Växla upp varandra och tillsammans

Carina Sammeli avslutade mötet med en uppmaning.

– Vi behöver öka tempot, samtidigt som det är svårt att sluta göra saker. Vi behöver fortsätta nöta på och bli riktigt bra på våra olika delar. På så sätt växlar vi upp varandra och tillsammans. Vi har inte facit idag. Nu får vi gå hem och fundera på vad vi ska göra, vad vi ska göra tillsammans och vad vi inte ska göra.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Monika Aunes / Camilla Bondareva

Logotyp