Kulturens kraft på välbesökt konferens

Drygt 200 deltog i konferensen Kulturkraft den 28 november på Norrbottensteatern. På programmet stod föreläsningar, samtal och goda exempel på kulturens roll för att skapa attraktiva samhällen där människor trivs och vill bo. 

Konferensen arrangerades i samarbete mellan Luleå kommun, Norrbottensteatern och Region Norrbotten som ett led i att stärka kulturens roll i samhällsomvandlingen i länet. Inbjudna var näringslivet, kulturlivet, offentlig sektor och politiker från länet och landet.

Utgångspunkt för konferensen var förstudien ”Kulturens plats i framtidens Luleå”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norrbottensteatern stod som värd för konferensen Kulturkraft, på scen Magdalena Malm.

Marie Wallstén, chef för enheten Konst, scen och möten i Luleå kommun, är en av dem som har arbetat med konferensen. Hon är nöjd över det stora intresset, konferensen var i princip fullsatt med drygt 200 deltagare.

– Vi hade deltagare från hela Sverige. Mestadels från Norrbotten naturligtvis men även från Skellefteå, Umeå, Malmö, Uppsala och Stockholm. Vi har fått väldigt fin respons efteråt, säger Maria Wallstén.

röhr rydeker

Marie Wallstén, chef för enheten Konst, scen och möten i Luleå kommun, är en av dem som har arbetat med konferensen. Till höger Gunilla Röhr, chef för Norrbottensteatern och dagens moderator, hälsar välkommen tillsammans med kommunalråd Evelina Rydeker (MP).


Kreativ och inspirerande stämning

Dagen började med frukost innan programmet drog igång klockan 10 och pågick sedan fram till klockan 16.30. Moderator och samtalsledare var Gunilla Röhr, chef för Norrbottensteatern. Dagen avslutades med middag i Kulturens hus där dj xivana och The Magnettes stod på scenen. Det gavs många tillfällen till mingel och nätverkande i pauserna och under middagen, vilket Marie Wallstén upplevde att deltagarna tog fasta på:

– Det var en kreativ och inspirerande stämning i lokalerna. Samtalen som pågick under pauserna rörde sig mycket kring utvecklingsfrågor kopplat till kulturens roll i samhällsomvandlingen. På vilket sätt kulturen behöver stärkas och utvecklas för att skapa attraktiva samhällen där människor trivs och vill bo.

– På grund av vädret blev vi tvungna att ställa om programmet. Ett inställt flyg gjorde att Micael Dahlen inte kunde komma. Vi löste det genom att Maria Lind, chef för Konstmuseet i Norr i Kiruna, hoppade in istället. Mycket lyckat det också. Vi återkommer med ny träff för Kulturkraft i vår då Micael Dahlen kommer, säger Marie Wallstén.

Kulturen i framtidens Luleå

Kulturen spelar en viktig roll för samhällsomställningen i norra Sverige. Det framkommer i förstudien ”Kulturens plats i framtidens Luleå” som presenterades tidigare i år. Den är utförd av MAA Studio, på uppdrag av Luleå kommun. Förstudien pekar bland annat på behov av att inventera och säkerställa kulturmiljöer för kulturproduktion och scener, både i staden och på landsbygden. 

– Luleå behöver växa och redan 2040 ska vi vara 100 000 invånare. Men i allt det nya och expansiva får vi inte glömma bort att ta hand om de värden och de människor som redan finns här", säger Marie Wallstén, och fortsätter:

– Samhällsomvandlingen handlar om att skapa ett samhälle där vi som redan bor här vill bo kvar och dit vi kan locka andra att vilja flytta. ”Livet mellan husen” och ”det tredje rummet” det vill säga det som händer efter jobbet är det som har störst betydelse för var man väljer att bosätta sig och där har kulturen en viktig roll att fylla.

Dagens program

magfalena malm

Dagens första talare, Magdalena Malm, konstcurator och generalsekreterare för Bildkonst Sverige, berättade om förstudien "Kulturens plats i framtidens Luleå", som innehåller flera förslag om hur samarbete mellan kommunen, näringslivet och akademin kan stärka kulturlivet och skapa en attraktiv stad.
– Öppna och mångkulturella samhällen präglas alltid av ett starkt kulturliv. Det beror på att kulturen skapar öppenhet för nya perspektiv och tolerans mellan människor.
– Fler estetiska gymnasieutbildningar och stärkta folkhögskolor och yrkesutbildningar gynnar kulturlivet. Samarbeta med Luleå tekniska universitet.

samtal 1

Gunilla Röhr (till vänster) i samtal om kulturell tillväxt i Norrbotten.

Christine Hemdal Sandling, bitr ädande kulturchef på regionen.
– Vi jobbar med ökat inflytande och delaktighet från barn och ungdomar på ett strukturellt sätt. Det ska påverka vårt arbete. Frågor som vad är kultur, att vara människa?

Petter Sundqvist, områdesansvarig kreativa- och kulturella utbildningar vid Luleå tekniska utbildning (LTU).
– Konsten ligger nära ingenjörskonsten och samarbete med ingenjörer på LTU har visat sig väldigt fruktsamt.
– Det händer mycket inom det konstnärliga utbildningsområdet, till exempel har vi nu en tvärvetenskaplig utbildning med både teater och musik.

bild5

Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst, belyste hur kulturevenemang positivt påverkar Sveriges ekonomi och ökar sysselsättningsgraden i samhället.
– Stötta företag som jobbar med konst, men också institutionerna och konstnärerna, de som faktiskt skapar konsten.
– Vad man investerar i kultur får samhället tillbaka många gånger om.

nr 6

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi och en ledande expert inom regional utveckling i Sverige. Föreläste via länk om urbanisering, ungas flyttvanor och dessa krafters påverkan på städer och den ökande klyftan mellan stad och landsbygd.
– Beslutsfattare är ofta en äldre homogen åldersgrupp, vilket gör att många beslut speglar den fas de själva befinner sig i. Lyssna på unga! 
– En attraktiv stad måste bestå av både tolerans och estetiska värden. Människor vill ha variation, skönhet och god offentlig service.

kopia 7

Samtal om att våga tänka annorlunda och utveckla Norrbotten med konst och kultur, under ledning av Gunilla Röhr (från vänster).

Petra Åhl och Cora Larsson, Medskapandebyrån i Gällivare.
– Med fokus på offentliga platser förverkligar vi idéer och försöker lösa problem, verka för samhällets bästa. Genom en coachande metod jobbar vi tillsammans med många andra.

Theodor Ringborg, konstnärlig ledare för Tornedalens konsthall (den är inte färdigbyggd ännu). Han lämnade Bonniers konsthall i Stockholm och flyttade norrut till sitt nya uppdrag.
– Det finns ingen liknande institution på många mils avstånd, så vårt uppdrag gentemot den lokala publiken är viktigast.
– Vi vill visa att Norrbotten har en rik kultur- och konsthistoria och att detta landskap har inspirerat många konstnärer.

Liv Aira, Aira Dance Company. Dansare och egen företagare inom dansproduktion. Belönades med  kulturstipendiet Rubus Arcticus i år.
– Jag har mött en del misstro kring mitt företagande som ung tjej, men det har inte hindrat mig. Jag jobbar med produktioner i Norge, Finland och Sverige, med avstamp i den Samiska kulturen. Inte bara det traditionella uttrycken, jag söker och forskar för att hitta nya vägar.

kopia 8

Maria Lind, chef för Konstmuseet i Norr i Kiruna. Hon ersatte Micael Dahlen som inte kunde komma på grund av inställt flyg från Stockholm.
– Det är viktigt att arbeta med samtidskonsten. Det är en förståelseform liksom filosofi, religion och vetenskap. Konsten innefattar allt detta och hjälper oss att förstå vår tid.
– Kvalitén är det väsentliga. Att skapa attraktivitet med hållbarhet och kvalitét med innehåll.

kopia 9

Dagens siste talare var Jan Wejdmark, samhällsbyggaren som tog Granö ut i världen, grundare och senior partner Newsec. Han berättade om den resa som hans hemby Granö har gjort. En avfolkningsbygd i Västerbotten som nu sjuder av liv genom företag inom naturturism och kultur.
– Det fanns både kunskap och idéer i byn. Det som saknades var självförtroende. Vi har fått höra många gånger att ”det är omöjligt”. Men det har bara sporrat oss att genomföra våra projekt, till exempel konstresidens, med en världsturnerande utställning som resultat.

kopia 10

Dagen avslutades med middag i Kulturens hus där The Magnettes uppträdde (bilden) samt dj xivana.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi Foto: Luleåfotograferna, Magnus Stenberg

Logotyp