Luleå behöver växa både utifrån och inifrån

I Luleå skapas nya jobb i näringslivet när någon startar ett nytt företag, när företag som finns här utvecklas och växer eller när företag väljer att komma hit och etablera sig. Luleå behöver därför bättre förutsättningar för att växa – både inifrån och utifrån.

Det kommunala bolaget Luleå Business Region har uppdraget att utveckla kommunens arbete inom näringslivs- och destinationsutveckling. Tillsammans med näringsliv, universitet och andra aktörer ska bolaget arbeta för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling som ökar Luleås attraktions- och konkurrenskraft både nationellt och internationellt.

Carl Wangel, Johan Sjökvist och Kjell-Åke Johansson (fr v) är Luleå Business Regions tre verksamhetschefer som tillsammans med VD Jenny Hellman leder varsitt område i arbetet med att utveckla Luleås näringsliv.

Carl Wangel är marknadschef i bolaget och arbetar för att utveckla Luleås framtida förutsättningar för konkurrenskraft och attraktivitet. Vid sidan av att bearbeta befintliga och potentiella marknader jobbar Luleå Business Region med opinionsbildning och påverkan i nationella och internationella sammanhang.

– Det handlar om att finnas där besluten fattas, men inte bara som ambassadör för Luleå, utan också som advokat för våra intressen och det näringslivet behöver. Genom påverkansarbete nationellt och internationellt kan vi säkerställa näringslivets långsiktiga tillväxt och konkurrenskraft, säger Carl Wangel.

Förstår verksamheten

I Luleå finns ett stort och varierat näringsliv där många företag visar vilja att expandera och växa. Förståelse för företagens förutsättningar och affärslogik är en kärna i Luleå Business Regions verksamhet. Affärsutvecklingsarbetet som bolaget bedriver handlar ofta om att initiera projekt och samarbeten med andra näringslivsaktörer som direkt och i framtiden skapar affärsnytta.

– Där är dialogen med företagen viktig för att uppmärksamma företagens situation och de behov och utmaningar som finns på både kort och lång sikt. Vi utökar därför vårt arbete med att besöka och samtala med alla delar av näringslivet, stora som små företag och företag som finns både i och utanför stan. De befintliga företagen som redan valt att verka i Luleå är målgruppen för vårt affärsutvecklingsuppdrag, säger Kjell-Åke Johansson som är chef över affärsutvecklingsarbetet.

Stort intresse för etablering

Intresset är stort hos både stora och mindre företag att komma till Luleå och etablera sig. Arbetet med etableringar kan handla om allt från frågor om lediga lokaler eller fastigheter att hyra till komplexa behov av mark och annan infrastruktur för att kunna etablera sig.

– För större etableringar är det nästan alltid en lång process och många saker som ska falla på plats. Ofta tar det flera år och samtidigt konkurrerar vi med många andra platser i Sverige, Norden och världen. Alla vill ha nya etableringar. För att vi ska kunna vara med och konkurrera måste vi vara duktiga på att arbeta tillsammans i hela kommunkoncernen och även med andra aktörer för att Luleå ska bli en naturlig plats att komma till och växa i. Företag väljer alltid den plats som matchar deras behov bäst, säger Johan Sjökvist som är Luleå Business Regions etableringschef.

bild på en en kvinna

Proaktivt arbete

Utöver etableringar av företag, arbetar Luleå Business Region också proaktivt för att fler konferenser, kongresser och evenemang ska komma till Luleå, något som ger stora intäkter till staden och näringslivet samtidigt som det bidrar till en levande och attraktiv stad.

Det är ett teamwork i bolaget, tillsammans med näringslivet och med många andra eftersom allt hänger ihop.

– Ibland tänker vi kanske inte på hur allt hänger ihop. När fler besöker Luleå ger det intäkter till företagen, när företag väljer att komma hit och etablera sig skapar det jobb för oss som bor här och samma sak gäller när företag som finns här växer eller när någon startar ett nytt. Företagen behöver förutsättningar för att kunna växa, inte minst behöver de fler och nya affärer, förklarar Luleå Business Regions VD Jenny Hellman.

 

FAKTA

  • Luleå Business Region arbetar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling i Luleå och regionen.
  • Vi bearbetar marknader, etablerar affärer och påverkar förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt och attraktivt näringsliv. I partnerskap stärker vi Luleå som etableringsort, destination och arbetsmarknad.
  • Luleå Business Region AB ägs till 100 procent av Luleå Kommunföretag AB

Text och foto: Luleå Business Region

29 september 2020

Logotyp