Luleå kommun är näst bäst i Sverige

Kommunikationskontoret vid Luleå kommun hamnade igår på delad andra plats, tillsammans med MSB, när organisationen Sveriges Kommunikatörer delade ut Stora Kommunikatörspriset 2019 i kategorin ”Bästa kommunikation offentlig organisation”. Vinnare blev Borlänge kommun.

Luleå kommun har uppmärksammats för sitt arbete med att få fler studenter att folkbokföra sig i kommunen. Under en lång följd av år har cirka 600 studenter årligen valt att skriva sig i kommunen.

Genom ett målmedvetet arbete, kopplat till kommunens uttalade befolkningsmål, har kommunikationskontoret på tre år lyckats höja siffran till nästan 1500 studenter som folkbokför sig i kommunen. En ökning med 900 personer innebär ökade intäkter till kommunen med 45 miljoner kronor.

collage folkbokföring

Kommunen uppmärksammas för sitt arbete med att få fler studenter att folkbokföra sig i Luleå (här på fjolårets Nollemässa).

Så här löd motiveringen till att kommunen nominerats:

”Luleå kommuns kommunikationskontor har genomfört insatser med tydlig förankring i kommunens övergripande målsättningar. Genom att arbeta proaktivt och strategiskt har kommunikationen skapat påvisbara resultat, vilket bland annat deras folkbokföringskampanj har gett uttryck för. Arbetet är ett föredömligt exempel på kommunikation som skapar värde för medborgarna.”

Om Stora Kommunikatörspriset

Stora Kommunikatörspriset delas ut i fem kategorier och går till personer och organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Kandidaterna har utsetts av en jury som har bedömt närmare 90 inskickade bidrag.

Juryn bestod av :
Per Mossberg, ordförande för Sveriges Kommunikatörer, seniorkonsult på Diplomat Communications (juryns ordförande), Eva Corp, kommunikationschef på Regeringskansliet, Erik Modig, assisterande professor på Handelshögskolan i Stockholm, Hanaw Rashid, digital strateg på The Amazing Society, Hanna Brogren, generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer, Katarina Mohlin, kommunikationsdirektör på If P&C Insurance och Marcus Thomasfolk, kommunikationsdirektör på Volkswagen i Sverige.

Text och foto: Roger Jönsson

29 mars 2019

Logotyp