Luleå och Norra Sverige kraftsamlar för jämställd industri

För att främja en jämställd industri går nu regioner, kommuner och företag i Norra Sverige samman i en gemensam avsiktsförklaring. Luleå kommun är en av parterna och kommundirektör Anna Lindh Wikblad var på plats i Skellefteå för att tillsammans med andra aktörer skriva på den gemensamma viljeinriktningen.

För att lyckas med den pågående samhällsomställningen i norra Sverige, och klara tillväxten, behöver regionerna tillsammans med kommunerna, arbetsgivarna och näringslivet attrahera både kvinnor och män. Och för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling behöver kvinnor och män ha samma förutsättningar och lika möjligheter att bidra till samhällsomställningen.

Luleå kommun har tillsammans med flera aktörer i Norrbotten och Västerbotten tagit fram en avsitksförklaring om jämställd industri. Här undertecknar Luleås kommundirektör Anna Lindh Wikblad överenskommelsen.

Därför kraftsamlar nu aktörer i norra Sverige för att långsiktigt främja jämställdheten kring en gemensam avsiktsförklaring för jämställd industri. Luleå kommun är en av parterna som ställer sig bakom överenskommelsen.

Luleås kommundirektör Anna Lindh Wikblad:

– Det här är en viktig fråga för Luleås tillväxt och för hela samhället och den omställning vi befinner oss i. Jag skulle säga att det är avgörande för framtiden att vi tar ett gemensamt grepp och långsiktigt jobbar för ett samhälle där kvinnor och män har samma förutsättningar. Vi behöver gemensamt lyfta fram positiva bilder och adressera utmaningar för att skapa det hållbara samhälle vi vill ha.

Överenskommelsen innebär att Luleå kommun fram till år 2030 ska jobba med att säkerställa ett ledningsstyrt jämställdhetsarbete samt nyansera bilden av branschen och länen genom att utmana och förändra strukturer och föreställningar som begränsar kvinnor respektive män. Kommunen ska också vara en attraktiv arbetsgivare genom ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete.

Avsiktsförklaring jämställd industri är en överenskommelse som har tagits fram av länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten i dialog med industri, kommuner, region och myndigheter i länen.

Här kan du läsa mer om arbetet och vilka som har tecknat under avtalet (Länsstyrelsens webb) Länk till annan webbplats.

Aktörer som undertecknar avsiktsförklaringen jämställd industri

Under torsdagen samlades aktörerna i Skellefteå för ett gemensamt undertecknande av överenskommelsen om att jobba för en jämställd industri. Närmast i bild Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten och Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Maria Sirviö

Logotyp