Luleås befolkning ökade under 2020

Luleå kommun växte med 431 personer under förra året och har nu drygt 78 500 invånare. Det visar kommunens preliminära statistik för 2020. Befolkningsmålet i budgeten på plus 400 personer är därmed uppnått.

I jämförelse med 2018 och 2019, då tillväxten låg på 362 respektive 273 personer, har takten ökat. Däremot är det fortfarande en bit kvar till 2016 och 2017 års befolkningsökningar med toppnoteringar på plus 700 personer.

Under 2020 växte Luleå kommun med preliminärt 431 personer, och vecka 52 bodde det totalt 78 536 personer i kommunen.

– Det är bra att takten har ökat och att vi nådde 2020 års befolkningsmål. Men vi behöver fortsätta jobba för att få fler att både stanna kvar och flytta hit. Där är bostäder och jobb viktiga pusselbitar, tillsammans med att visa att vi är en trygg och välkomnande kommun, säger kommunalråd Fredrik Hansson.

Varje ny invånare ger ungefär 60 000 kronor i ökade statsbidrag till kommunkassan.

Flyttnettot ökar medan födelsenettot minskar

Det är främst flyttnettot, det vill säga antalet inflyttare minus antalet utflyttare, som stod för befolkningsökningen under 2020. Det flyttade in fler till kommunen än under året dessförinnan, samtidigt som färre flyttade ut. Det gav en dryg fördubbling av flyttnettot jämfört med 2019, från plus 197 till plus 424 personer.

Mer än hälften av de som flyttade hit förra året kom från andra län i Sverige. Men det var lika många som flyttade från Luleå till ett annat län, vilket gjorde att flyttströmmarna för den gruppen tog ut varandra. Istället var det personer som flyttade till Luleå från andra länder och från andra kommuner i Norrbotten som bidrog till det positiva flyttnettot, med ungefär hälften var.

Födelsenettot för 2020 är relativt lågt. Det var fortfarande fler som föddes än som dog, men nettot är endast plus sju personer. Det beror främst på ett högre dödstal.

Befolkningsutveckling i Luleå kommun 2019 och 2020:

* 2020 års siffror är preliminära och avser vecka 1– 52, det vill säga till och med 27 december 2020.


2019

2020*

Folkmängd

78 105

78 536

Födda under året

762

755

Döda under året

686

748

Födelsenetto

76

7

Inflyttade under året

3 849

3 944

Utflyttade under året

3 652

3 520

Flyttnetto

197

424

Befolkningsökning

273

431


Befolkningsökning i Luleå kommun de senaste tio åren:

Tabell med befolkningsökningen i Luleå de senaste tio åren

*Siffrorna för 2020 är preliminära.

Text: Susanne Lundblom

Foto: Shutterstock, Susanne Lundblom

Logotyp