Luleås befolkning ökar

Statistiska centralbyråns (SCB) officiella befolkningssiffror för 2019 visar att Luleå kommuns folkmängd fortsätter sakta men säkert att öka. Vid utgången av december förra året uppgick Luleås befolkning till 78 105 personer.

I 180 av Sveriges 290 kommuner ökade befolkningen under 2019 jämfört med föregående år. I antal var det Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö som ökade mest. I Norrbotten var det Luleå stod för den största ökningen, +273 personer. Även Piteå (+165), Boden (+16), Överkalix (+13) och Pajala (+13) ökade sin befolkning.

Den 31 december 2019 uppgick Luleås befolkning till 78 105 invånare, en ökning med 273 personer jämfört med året innan.

Både Luleås födelsenetto och flyttnetto var positivt, det vill säga det föddes fler än det dog och det flyttade in fler än det flyttade ut.

Totalt 762 barn föddes i Luleå kommun under 2019 och 691 personer avled. 3 873 personer flyttade in till Luleå och 3 666 flyttade ut. Sammantaget ledde det till att Luleå växte med 273 personer under förra året.

Det betyder att Luleå kommun inte uppnådde sitt befolkningsmål för 2019. Det beror i huvudsak på att inflyttningen minskade. Ungefär 230 personer färre flyttade till Luleå under 2019 jämfört med året innan. Däremot är siffrorna för utflyttningen något bättre, trots att Luleå fortsätter att tappa till andra städer utanför Norrbotten.

Även sett till Sverige som helhet har befolkningsökningen tappat fart. Den svenska befolkningen ökade med drygt 97 000 personer och den 31 december 2019 var folkmängden i Sverige 10 327 589 personer.

Källa: SCB.

Text: Susanne Lundblom

Foto: Shutterstock, Peter Rosén

13 mars 2020

Logotyp