Näringslivsbolaget ska få Luleå att växa

Sedan årsskiftet har Luleå kommun ett nytt helägt kommunalt bolag, Luleå Business Region AB, med uppdrag att utveckla kommunens arbete inom näringslivs- och destinationsutveckling. Tillsammans med näringsliv, universitet och andra aktörer ska bolaget verka för en hållbar tillväxt i Luleå samt öka Luleås attraktions- och konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att Luleå Näringsliv AB och Visit Luleå AB skulle gå samman och bilda ett kommunalt helägt näringslivsbolag. Verksamheterna från de båda bolagen har följt med till det nya, Luleå Business Region.

– Vi har koncentrerat arbetet till fyra funktioner – etablera, bearbeta, finansiera och påverka. Det innebär att vi till exempel arbetar för att få fler företagsetableringar, lokaliseringar, möten, besökare och evenemang till Luleå. Vi finansierar och driver ett antal strategiska projekt och stärker näringslivets konkurrenskraft genom omvärldsbevakning och opinionsbildning, förklarar Jenny Hellman som är vd för Luleå Business Region.

Tillsammans med näringsliv, universitet och andra aktörer arbetar Luleå Business Region för att öka Luleås attraktions- och konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt.

Jenny Hellman, vd för Luleå Business Region

Jenny Hellman, vd

Bolaget ska aktivt bidra till att fler jobb skapas och att fler branscher, besökare och investerare söker sig till Luleå. Det gör man bland annat genom att bygga affärsdrivande relationer, marknadsföra Luleå och Luleås konkurrensfördelar och genom att skapa möten och arenor för affärsmöjligheter.

Samverkan, utveckling, tillväxt

Ett exempel på projekt som Luleå Business Region driver är TreePower där bolaget tillsammans med Luleå tekniska universitet och Piteå Science Park arbetar för att möjliggöra en storskalig inhemsk produktion av bioflygbränsle i Norrbotten, vilket kommer att bidra till den svenska flygbranschens mål om ett fossilfritt inrikesflyg fram till 2030. Ett annat exempel är samverkansprojektet Innovation Game 2.0 som ska stärka och utveckla spelbranschen i regionen.

Näringslivsutveckling i Råneå med omkringliggande byar och regional samverkan med Swedish Lapland Visitors Board är andra områden som bolaget arbetar med för att bidra till utveckling och tillväxt.

– Nytt är att vi samordnar och jobbar proaktivt för att få fler stora evenemang till Luleå. Finnkampen i innebandy är ett exempel på evenemang som Luleå vunnit, så i februari 2021 och 2022 kommer både dam-, herr- och juniorlandskamper i innebandy att hållas i Luleå Energi Arena, säger Jenny Hellman.

Stöttar det lokala näringslivet

Att stötta det lokala näringslivet ingår i uppdraget och med anledning av coronavirusets påverkan är det högaktuellt. Tillsammans med Luleå kommun har man startat Företagssupporten dit drabbade företag kan vända sig med frågor. Luleå Business Region har initierat Näringslivets samverkansråd tillsamman med 23 näringslivsaktörer för att bland annat rusta för kommande insatser.

– Vi har även utvecklat ett digitalt koncept, Luleå Business Talk, som vi kör vid tre tillfällen innan sommaren. Det är ett komplement till de inställda fysiska näringslivsfrukostarna i Vetenskapens hus som vi hoppas kunna återuppta efter sommaren, berättar Jenny Hellman.

FAKTA

  • Tidigare drevs arbetet av de två näringslivsbolagen Luleå Näringsliv AB och Visit Luleå AB där kommunen var minoritetsägare men majoritetsfinansiär vilket visade sig strida mot konkurrenslagstiftningen.
  • Luleå Business Region AB startade 1 januari 2020.·
  • Uppdraget är att utveckla kommunens arbete inom näringslivs- och destinationsutveckling.
  • Bolaget har en grundfinansiering via Luleå kommunkoncern. Utöver det tillskjuter kommunstyrelsen årligen två miljoner kronor (en miljon 2020) för projektverksamhet inom ramen för näringslivsmedel. Övriga intäkter ska ske via projektmedel och näringslivets medverkan.
  • Företagssupporten hjälper företag med frågor.länk till annan webbplats

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosén, Joakim Höggren

28 april 2020

Logotyp