NCC bygger Luleå Räddningsstation

Det blev NCC som vann upphandlingen för bygget av den nya fastigheten ”Luleå Räddningsstation” på Lilla Mjölkuddsberget. Arbetet beräknas påbörjas i april 2019 och huset skall vara inflyttningsklart vid årsskiftet 2020/21.

– Detta projekt är viktigt för oss på NCC, inte bara för hur meningsfullt det är för kommunen och samhället utan även för att vi vill att alla som arbetar och verkar i stationen ska ha en bra arbetsmiljö, säger Fredrik Edfast, affärschef på NCC Building Norrland.

Illustration av Luleå Räddningsstation. a och d arkitektkontor

Två stationer flyttar in

Den nya räddningsstationen ska ersätta två befintliga brandstationer och hysa tre olika verksamheter: Räddningstjänsten, Ambulansverksamhet för Region Norrbotten samt ytterligare kontorsverksamhet. Stationen placeras strategiskt på Lilla Mjölkuddsberget, vilket möjliggör bra insatstid till alla delar av Luleå.

– Det känns bra att vi har en entreprenör upphandlad och att entreprenaden nu startar, säger projektledare Jan-Henrik Hallebjörk vid Luleå kommun.

Uppdraget omfattar byggnation av en räddningsstation med 9 500m². Detta är ett specialiserat projekt, med smarta och hållbara lösningar för verksamheternas tekniska utrustning, unika funktioner och krav.

När det gäller material var betong ett naturligt val med tanke på slitage, därför att den utryckande delen av verksamheten är fordonsintensiv. Utvändigt används formgjuten infärgad svart betong.

– Detta projekt är viktigt för oss på NCC, inte bara för hur meningsfullt det är för kommunen och samhället utan även för att vi vill att alla som arbetar och verkar i stationen ska ha en bra arbetsmiljö, säger Fredrik Edfast, affärschef på NCC Building Norrland.

Byggstart april 2019

Markförberedande arbete på Lilla Mjölkuddsberget är klart och byggstarten påbörjas i slutet av april 2019. Byggnaden beräknas vara klar vid årsskiftet 2020/2021.

Det aktuella området för Luleå Räddningsstation är en del av Porsödalen och avgränsas av järnvägen i väster, Haparandavägen i öster, befintligt industriområde i söder samt Björkskataleden och befintligt industriområde i norr. Området består av en skogsklädd höjd och gatumark.

I området byggs förutom stationen även för nya trafiklösningar med bland annat cirkulationsplats och nya gång- och cykelvägar. Luleå Räddningsstation får även en ny utfart mot rondellen vid Beijer Byggs fastighet.

Markarbetet på Lilla Mjölkuddsberget är klart för bygget av nya Luleå Räddningsstation.

FAKTA

Text: Eva Sundgren

Bild: Luleå kommun, NCC och Pixabaylänk till annan webbplats

11 april 2019

Logotyp