Norrbotniabanan avgörande för regionens utveckling

Kommande investeringar på 700 miljarder kronor innebär en ny era i Norrbottens industrihistoria. Men för det krävs en fungerande tågtrafik. Norrbotniabanegruppen jobbar nu för att sträckan Skellefteå-Luleå ska komma med i nästa nationella infrastrukturplan och därmed kunna byggas i närtid.

På en presskonferens idag lyfter representanter för Norrbotniabanegruppen vikten av att påskynda byggandet av Norrbotniabanans norra sträckning. Orsaken är de stora investeringar som planeras i Norrbotten, bland annat omställningen till produktion av fossilfritt stål.

På presskonferensen presenterades också två alternativ till Norrbotniabanans infart till Luleå. Det finns idag två förslag som en expertgrupp har utrett; en västlig och en östlig dragning.

En expertgrupp inom Norrbottniabanegruppen har tittat närmare på hur de båda infartsalternativen kommer att påverka bland annat sjöfarten. Den östliga infarten innefattar en öppningsbar bro.

Med i planeringen

2022 beslutar regeringen om de ekonomiska ramarna för nästa nationella infrastrukturplan, och efter det tar Trafikverket fram ett förslag på hur planen ska se ut. Norrbotniabanegruppen jobbar för att Norbottniabanan ska finnas med i den planen;

– Vi menar att det är viktigt att den norra sträckan av Norrbotniabanan byggs i närtid. Bland annat för att klara en ökad gods- och pendeltrafik i och med de stora investeringar som är på gång i Norrbotten, säger Elisabet Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen.

Viktigt för utvecklingen

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, Luleå kommun, anser att den norra sträckningen av Norrbotniabanan är viktigt för utvecklingen i Luleå och även för hela Norrbotten.

– Vi behöver ett robust järnvägsnät som både personer och gods kan lita på, säger hon.

Två förslag på dragning

Det finns två förslag på dragningen in till Luleå, en västlig och en östlig. Båda alternativen anses ha fördelar.

Enligt Norrbotniabanangruppen har det östra alternativet högre måluppfyllelse, om man bortser från utmaningarna kring sjöfarten. Alternativet ger även en större regional utveckling. Man kommer därför att syna det östra alternativet som kan aktualiseras om man hittar lösningar som fungerar för både järnväg och sjöfart.

– Luleå kommun ser stora fördelar med en östlig dragning, särskilt för persontrafik. Tillsammans, i den regionala samordningsgruppen, fortsätter vi nu utredningen om hur den dragningen kan göras utan att riskera hamnens och sjöfartens utveckling, säger Carina Sammeli.

En östlig dragning innebär:

  • ökade förutsättningar för pendeltrafik, vilket underlättar för en väl integrerad region.
  • att de flesta aktörer som idag är verksamma i hamnen ser positivt på ett östligt alternativ och anser att det skulle stärka deras verksamhet, samt bidra till framtida investeringar i hamnen.
  • en konkurrensfördel för Luleå hamn och kringliggande verksamhetsområde, för att attrahera nyetableringar till regionen.

Fördjupade studier

Expertgruppens arbete fortsätter nu med fördjupade studier om Krokabuskleden och möjligheterna med en öppningsbar järnvägsbro. Inom kort startar även en studie om betydelsen av Norrbotniabanan kopplat till Luleå Airport.


FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Foto: Patrick Degerman

Karta: Norrbottniabanegruppen

Logotyp