Nu åker visionerna på turné

Frågan om hur Boden och Luleå ska kunna närma sig varandra både fysiskt och mentalt är på ett visuellt plan besvarad. Åtminstone utifrån de multidisciplinära team som medverkat i projektet Visioner: i norr. Nu åker resultaten i projeket ut på turné i form av en vacker, intressant och inspirerande utställning.

Många av lösningarna för framtiden kunde i resultatet skönjas i landsbygden och det är även där fokus för projektet kommer att ligga ett tag framöver. Resultatet är nämligen sammansatt i en utställning där de fyra teamens visioner och idéer presenteras och den utställningen åker nu på turné och visas fram till den 15 augusti. Platserna där utställningen kan ses är initialt; Luleå Stadsbibliotek, Servicepunkt Råek - Råne älvdals ekonomiska förening Gunnarsbyn, Medborgarkontoret Råneå, Servicepunkt UNEK - Unbyn/Avan ekonomiska förening och Stadshuset Bodens kommun.

– Det finns mycket att arbeta vidare med och steg ett blir att ställa ut resultaten på flera platser i båda kommunerna för att allmänheten ska kunna ta del av dem, säger Sofia Andersson, planarkitekt på Luleå kommun.

Planarkitekt Sofia Andersson från Luleå kommun berättade om utställningen Visioner: i norr för en intresserads besökare på Luleå Stadsbibliotek. Uställningen finns att se på olika platser fram till och med 15 augusti.

Norr är hemma för mig

Det är en vacker utställning. Många av bilderna är tilltalande och vackert illustrerande och texterna är stundtals rörande. Fakta blandas med lyrik och beskrivande texter som sätter fantasin i rörelse. En ny plats anges som Bothniadalen och fyller landsbygden mellan de två städerna men ny vitalitet och ritar därmed om geografin kring området. ”Regionen Bothnia är en matematisk formel där resultatet alltid blir ett. Det vill säga helheten eller stunden. Alla dessa många delar lyser tillsammans upp våra liv som en kort gnista i nuet”, skriver till exempel team Nordic Future.

Upplevt avstånd mellan Boden och Luleå

I uppdraget ingick att besvara frågan om det upplevda avståndet mellan Boden och Luleå. Ett svar på frågan är en etablering av ett flertal rumsliga tillägg på stra­tegiska platser, säger Team HallemarHejdelind och fortsätter. Älvdalarna ser vi som det mest självklara rumsliga överskridande landskapet. Därför har vi i två delar av förslaget förstärkt den sociala och offentliga infra­strukturen i Lule älvdal och Råne älvdal.

Team HallemarHejdelind visualiserar en ny bad- och mötesplats längs Lule älv.

– Det finns många intressanta perspektiv i de här visionsdokumenten. Mycket handlar om reflektioner kring kultur, medborgarinflytande och resursanvändning för att fråga sig vilken utveckling man vill se i Luleå och Boden när diverse industriutveckling är ett faktum, säger Sofia Andersson, planarkitekt på Luleå kommun.

Nya forum och önskad dialog

Efter sommaren är ambitionen att ta nästa steg och skapa olika forum för att prata om visionerna, till exempel ute i byarna som omnämns och kanske genom att bjuda in både privata och offentliga aktörer inom stadsbyggnadsbranschen.

– Man kan helt enkelt använda visionerna som underlag i olika dialoger för att så frön som kan skapa konkret förändring, säger Jenny Lindberg, samhällstrateg på Luleå kommun.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Eva Sundgren

Illustration: Team HallemarHejdelind 

Logotyp