Ja till nya etableringar på Luleå Industripark

Två nya markanvisningar inom Luleå Industripark är aktuella för politiska beslut. Det är det spanska företaget Grupo Fertiberia som söker markanvisning för en gödselfabrik, och Luleåföretaget Duroc Rail AB som vill bygga nya lokaler för sin verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig idag bakom förslagen att bevilja markanvisning. Beslut fattas av kommunstyrelsen.

Luleå Industripark från luften med Luleå centralort i fjärran. Till höger ligger det grönområde som är Hertsöfältet där industriområdet ska växa nu med nya etableringar. Foto: Luleå Hamn.

Gödselfabrik till Luleå

Företaget Green Wolverine AB föreslås få markanvisning för ett 40 hektar stort område på Luleå Industripark för att bygga en gödselfabrik.

Det är spanska Grupo Fertiberia som planerar att bygga en anläggning för produktion av grön ammoniak och grön gödsel, ett projekt som går under namnet Green Wolverine. Vätgasen som är viktig för produktionen planeras att framställas på annan plats och transporteras med pipeline till anläggningen.

Ett överlåtelseavtal har tagits fram som reglerar de villkor och förutsättningar som gäller för etableringen. Markanvisningen gäller till sista december 2025 och priset ska baseras på marknadsvärdet av industrimark i området.

Grupo Fertiberia är den största producenten av växtnäring på den iberiska halvön och i Frankrike. Green Wolverine AB är dotterbolag till Fertiberia Sverige AB.

Duroc Rail AB vill bygga nytt

Duroc Rail AB som tillverkar järnvägshjul till gods- och personaltrafik föreslås få markanvisning inom Luleå Industripark. Verksamheten finns enbart i Luleå och sysselsätter 50 årsanställda och även flertalet lokala entreprenörer och underleverantörer.

Duroc Rail AB hyr idag lokaler för sin verksamhet i Luleå av SSAB. Med anledning av den ombyggnad som SSAB ska göra av sin anläggning behöver företaget hitta nya lokaler för sin verksamhet och har därför ansökt om markanvisning på Hertsöfältet inom Luleå Industripark. Bolaget planerar anläggning så att en utökning av verksamheten är möjlig.

Fastigheten kommer att köpas av Duroc Produktion Fastighets AB och hyras av Duroc Rail AB.

Markanvisningen ska gälla till och med sista maj 2024 och priset ska baseras på marknadspriset för industrimark.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå Hamn

Uppdaterat: 27 mars 2003

Logotyp