Ny markanvisning till Kronandalen

Kronandalen fortsätter att växa fram. Ett 60-tal nya bostadsrätter i Kronandalen är aktuella - i ett helt nytt och unikt koncept för flerbostadshus. Markanvisningen till Kvarteret Skidåkaren 2 hanteras just nu av Luleås politiker.
- Det här är ett spännande och nydanande koncept av bostadsbyggande. Det är precis sådana aktörer vi vill få till Kronan och kommunen, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder två gånger varje månad. Vid nästa möte den 27 september ska utskottet behandla 13 ärenden. På dagordningen finns bland annat två delårsuppföljningar, en ny markanvisning för Kronandalen samt en revisionsrapport om Luleå kommuns krisberedskap.

Kronandalen är hjärtat i Luleås nya bostadsområde Kronan. Här planerar och bygger kommunen bostäder åt 5 000 Luleåbor. En ny markanvisning är på gång som avser ett 60-tal bostadsrätter i kvarteret Skidåkaren 2.

Markanvisning Skidåkaren 2 till RAW Property AB

Kronandalen är ett av Luleå kommuns största pågående stadsutvecklingsprojekt och omfattar cirka 2 000 bostäder som ska byggas ut över tid. Totalt byggs bostäder till 5 000 Luleåbor i området. Byggbolaget RAW Property AB har inkommit med en ansökan om direktanvisning gällande kvarteret Skidåkaren 2, Kronandalen. Bolaget erbjuder ett nytt koncept för flerbostadsmarknaden.

Nytt unikt koncept

RAW Properties koncept är att leverera en rå bostadsvolym - golv, väggar och tak - i ett färdigbyggt flerbostadshus. De boende färdigställer själva sin bostadsrätt efter sina egna önskemål. Bostäderna kan därmed säljas till ett lägre pris. Bolagets förslag innebär att de bygger två flerbostadshus i fyra våningar med en sammanlänkande radhuslänga, bestående av lägenheter i bostadsrättsform. Huset inrymmer cirka 60 lägenheter.

Förslag till politiken

Ärendet om markanvisning gick upp till kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september. Utskottet ställde sig bakom förslaget, att RAW Property AB ska erhålla markanvisning för uppförande av flerbostadshus och radhus på fastigheten Skidåkaren 2. Markanvisningen ska gälla till och med 2023-10-31. Nu går ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.

- Det här är ett kul och spännnande koncept. Vi vill både få in nya aktörer och nya sätt att bygga bostäder i Luleå, säger Carina Sammeli.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Uppdaterad 27 september 2021

Logotyp