Pendeltåg Luleå-Kalix-Haparanda under 2021

Pendeltåget mellan Luleå-Boden har rullat sedan maj 2019. I april 2021 byggs linjen ut ytterligare. Då ska det bli möjligt att pendla till både Kalix och Haparanda.

Trots att antal resenärer på pendeln har minskat under pandemin ser Mats Aspemo, Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM), positivt på utvecklingen.
– Vi följer planerna med utbyggnad av linjen. Resvanor tar tid att ändra. Vi tror på ett långsiktigt arbete med pendeln, säger han.

I april 2021 blir det möjligt att pendla från Luleå till Kalix och Haparanda. Planer finns även för möjlighet att ansluta till tågtrafiken på den finska sidan.

Nya etapper i linjesträckningen

Pendeltrafiken mellan Luleå och Boden har pågått ett drygt år och nu är det alltså dags för etapp två. Den nya etappen drar igång i april 2021 och möjliggör tågpendling från Luleå till Kalix och Haparanda. På den nybyggda perrongen i Kalix finns parkering för bil och cykel och anslutande busstrafik.

– Du kan komma fram med tåget på morgonen och åka hem på eftermiddagen igen. Du kan bo i Kalix och jobba i Boden eller bo i Haparanda och plugga i Luleå, säger Mats Aspemo (bild).

Resa i Finland

Etapp tre jobbar med möjligheten att fortsätta tågresa från Haparanda och in i Finland, där arbetet med elektrifiering av banan pågår. En utredning om hur befintlig bro ska klara av att hantera gränspassage med dagens tåg är påbörjad och samarbetsgrupper är redan igång.
Det kommer dock att bli nödvändigt att byta tåg i Haparanda, eftersom Finland har en annan spårvidd.

Förbindelse mellan Malmfälten och kusten

I etapp fyra ska fokus läggas på att få fler att upptäcka möjligheterna med sträckan Malmfälten och kusten. Idag finns tre dubbelturer på den linjen.

Tror på ökning av resenärer

Utvärderingen efter det första året med pendeln Luleå-Boden visade på ett positivt resultat. Resenärerna var nöjda både över att spara tid och att göra en insats för miljön.

– Vi hoppas och tror att när pandemin är över kommer det snabba och bekväma resesättet locka fler, på alla sträckor, säger Mats Aspemo.

Stationen i Haparanda (till vänster) har genomgått en upprustnig inför kommande pendeltrafik. I Kalix (till höger) har en helt ny perrong uppförts under 2020.

Text: Karin Kemi

Foto: Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Logotyp