Så kan Mjölkudden utvecklas

Nu tar planerna för Mjölkuddens centrum fart. Området intill Mjölkuddsrondellen som kommunen ska sälja har varit ute för markanvisning. Sju förslag har lämnats in, en ska väljas ut.

Ett av de sju förslagen på hur området intill Mjölkuddsrondellen kan utvecklas. Nu ska kommunen besluta om vilket förslag som bäst passar in i visionen.

Kommunen vill att fler bostäder och arbetsplatser ska byggas på området intill Mjölkuddsrondellen som idag används för bland annat parkering och återvinningscentral. Under några veckor har en inbjudan till markanvisning varit ute.

Sju förslag har lämnats inPDF och dessa ska nu bedömas utifrån ett antal kriterier som kommunen uppgett i visionen för området.

Nu börjar urvalet

Under nästa vecka kommer respektive förslagsställare få möjlighet att presentera sitt förslag mer ingående. Den som bäst uppfyller kraven kommer att erbjudas markanvisning, det vill säga rätten att bygga på området, samt vara en del i det kommande detaljplanearbetet. Byggstart planeras till våren 2023.

Kommunens vision är bland annat att byggnaderna ska markera och berika entrén till Luleå, att en eller flera byggnader ska vara i trä som utstrålar attityd och dynamik med omsorg om detaljer samt att bygg­naderna tar för sig med hänsyn till platsens historiska spår och omtanke om klimatet, djur, natur och människor.

FAKTA

  • Förslag har lämnats in av: Skanska (Ahlqvist-Almqvist), K2A (Kaminsky Arkitektur), SBB (Nordmark & Nordmark), PEAB (Arkiterna), Serneke (MAF), HSB (Archus), RE Equity
  • Se utdrag från alla förslagPDF

Text: Monika Aunes
Skiss: Arkitekterna

Logotyp