Sista rycket vid Midgårdsrondellen

Måndag 11 maj påbörjar arbetet med att slutföra förra årets arbete längs med Haparandavägen och den nya Midgårdsrondellen. Arbetet inom projektet Östra länken pågår till slutet av oktober.

En viss trafikstörning kommer att uppstå. Alla vägar in mot rondellen väntas dock hållas öppna under byggtiden. – Vi kommer inte att stänga av någon väg helt under den här säsongen, säger projektledare Ingvar Mosesson, men betonar att det kan bli trångt om utrymmet i vissa skeden av arbetet.

Förra året genomfördes ett av Luleså mest kännbara arbeten i trafikmiljö. Inom projektet Östra Länken lades ned VA-ledningar och en ny rondell (bild) byggdes mellan Banvägen, Midgårdsvägen och Haparandavägen. I år ska jobbet slutföras och området återställas för att bli snyggt.

Det stora, synbara arbetet i etappen startade våren 2019 och Haparandavägen hölls stängd för genomfart under ett halvt år. Vi avslutade merparten av arbetet i oktober 2019 och vägen öppnades samtidigt som de två nya rondellerna längs Haparandavägen invigdes. I samband med det avslutades även de stora arbetet med nedläggning av nya VA-ledningar.

Men, som aviserats tidigare, är det en hel del arbete som återstår att göra. Med start från och med den 11 maj börjar vi med att återställa området och allt ska blir snyggt och prydligt när vi är klara i oktober.

Uppladdning inför byggstart. Mats Berglund, Ingvar Mosesson, Roger Naalisvaara, Valdis Purvins och Charlie Klasson (fr v) ser ut över kommande säsongs arbetsplats vid Midgårdsrondellen. Med start från den 11 maj ska området återställas.

Kantsten och grönytor

Det finns en hel del kvarstående jobb att åtgärda på området i etappen. Återställningsarbetet genomförs från den roströda pumpstationen ”P42” vid Skutviken, parallellt längs med Bodenvägen till Mjölkuddsrondellen. Därefter jobbar vi oss vidare in till nya Midgårdsrondellen och de intilliggande gatorna, Banvägen och Midgårdsvägen. Vi ska göra klart GC- vägarna, lägga kantsten där det fattas och dessutom anlägga nya grönytor, träd och buskar och knyta samman gång och- cykelvägarna med befintliga trottoarer. Dessutom ska vi justera beläggningen inför det sista lagret asfalt. Sammantaget kommer ett arbetslag på närmare 20 personer att vara verksam i arbetet på platsen.

Nytt cykelstråk

Den gång- och cykelväg som påbörjats mellan Svartövägen och Mjölkuddsrondellen byggs färdigt under sommaren och ska då knytas ihop med cykelvägen mot Porsön som börjar norr om Midgårdsvägen. Därmed skapas ännu ett nytt cykelhuvudstråk i Luleå. Detta arbete färdigställs till hösten 2020 och då öppnas även denna del av GC-stråket.

FAKTA

  • Östra länken är ett av Luleå kommuns viktigaste byggprojekt
  • Östra Länken ger en långsiktigt kostnadseffektiv VA-lösning för Luleå
  • Projektet Östra Länken startade 2014
  • Mer och uppdaterad information om projektet finns på webbplatsen www.lulea.se/ostralanken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Eva Sundgren

Logotyp