Sökes: Kreativa team när kommuner ska tänka nytt

Luleå kommun är en av sex kommuner i norr som tillsammans med bland annat Boverket och Vinnova nu bjuder in till en kreativ utmaning: att vara med och skissa på framtidens vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer. Kommunens stadsarkitekt är positiv till satsningen och ser fram emot kreativa förslag på hur Luleå kan utvecklas.

”Imagining: the north” eller ”Visioner: i norr” vänder sig till bland annat arkitekter, designers, ingenjörer, kreatörer, konstnärer, forskare och studenter. Det är ett första steg i en satsning som handlar om att på ett visionärt, konkret och lokalt förankrat sätt visa vägen till nydanande livsmiljöer som värnar om människa och miljö.

Det är bland annat satsningarna på grön industri i den norra regionen som gör att kommunerna är intressanta och också potentiella förebilder internationellt när det gäller klimatomställningen och skapandet av attraktiva livsmiljöer. De övriga kommunerna som deltar i utmaningen är Boden, Kiruna, Gällivare, Skellefteå och Umeå.

Syftet med utmaningen är att stötta och inspirera kommunerna i arbetet med att utveckla och skapa vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer. Och om att visualisera och gestalta hur vi tror att vi vill leva och bo i framtiden.

Luleå kommuns stadsarkitekt Johan Eriksson-Buhr är positiv till satsningen och menar att attraktiva livsmiljöer är en nyckelfråga för att lyckas med samhällsomställningen:

– Att arbeta med vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer är en avgörande faktor för att Luleå ska utvecklas i en positiv och önskvärd riktning. Med den gröna industriella omställning som våra samhällen i norr står inför så är vi beroende av att människor vill leva och bo här och då är arbetet med att skapa attraktiva livsmiljöer viktig, säger Eriksson-Buhr.

– Förhoppningen är att projektet ska generera nytänkande kreativa förslag på hur vi kan utveckla våra gemensamma livsmiljöer.

FAKTA

  • Mer information om projektet och anmälan finns på arkdes.se/visionerinorr Länk till annan webbplats.
  • Projektet ”Visioner: i norr" är en del av EU-initiativet New European Bauhaus som går ut på att uppmuntra arkitekter, designers, ingenjörer, kreatörer, konstnärer, forskare, studenter och andra att ta sig an utmaningen att skapa vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer.
  • Bakom utlysningen står de sex kommunerna i samarbete med Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosén

Logotyp