Stora digitala möjligheter för kommunen

Den digitala transformationen är en stor utmaning och möjlighet för Luleå kommun. Hur ska digitaliseringen lösa framtidens behov inom skola, vård och omsorg?

– Vi måste fundera på hur vi kan tänka annorlunda för att komma framåt, säger Daniel Ahlqvist, chef över digital utveckling på Luleå kommun.

Den digitala transformationen lämnar ingen oberörd. De allra flesta ser att detta är den väg vi måste gå för att lösa framtidens behov av varor och tjänster. Så även i Luleå kommun, där det redan nu arbetas med ny teknik och digitaliseringen inom alla verksamheter.

Barn som jobbar med läsplattor i skolan.

Vad krävs av morgondagens pedagoger och vilka verktyg behövs, frågar sig Daniel Ahlqvist.

I arbetet med kommunens utvecklingsplan ingår att titta på vilka områden man kan utveckla med hjälp av den digitala tekniken. Var det största behovet finns och var man ska fokusera för att göra mest nytta. Inom vård och omsorg finns stor potential – där man med teknik exempelvis kan lösa tillsynsbesöken nattetid utan att störa eller väcka brukaren.

– Det här är ett känsligt ämne. Det finns givetvis en integritetsaspekt att ta hänsyn till, men många efterfrågar detta och det finns många fördelar. Sensortekniken kan stötta verksamheten på många sätt, säger Daniel Ahlqvist.

Digitalisering i skolan

Daniel Ahlqvist

Daniel Ahlqvist, Luleå kommun

Skolans digitalisering är oerhört viktig, konstaterar Daniel Ahlqvist. Allt från tillgången till rätt teknik till det pedagogiska upplägget. Det handlar om hur vi ska hantera nästa generation Youtube-elever och samtidigt hantera skolas pedagogiska utmaningar.

– Dagens elever har all väldens kunskap i fickan och kan lära sig nästan vad som helst, när som helst. Vad krävs av morgondagens pedagoger och vilka verktyg måste de ha?

Under februari fick Luleås medborgare säga hej till kommunens första robot. En figur som tar hand om en helt ny tjänst för medborgarförslag, e-förslag, det så kallade Luleåförslaget.

– Medborgaren skickar in sitt e-förslag. Efter en granskning tar roboten över och publicerar förslaget på kommunens webbplats. Där kan alla medborgare rösta på förslaget med ett e-leg. När förslaget nått 77 röster tar roboten automatiskt ärendet vidare för utredning.

Stötta kompetensförsörjningen

En av de största utmaningarna inom offentlig sektor är framtidens kompetensförsörjning. Här måste den digitala utvecklingen lösa en del av problematiken.

– Vi kommer inte att få tag i nog många att anställa, vi blir färre som ska ta hand om fler vilket också gör den ekonomiska ekvationen svår. Digitalt först, personligt när det behövs, säger Daniel Ahlqvist och fortsätter:

– Ledarskap, att vi förstår hur vi ska leda organisationen i detta paradigmskifte, och själva förändringen är de viktigaste faktorerna för att vi ska lyckas.

Samarbete i länet

I Norrbotten samverkar kommunerna kring digitala lösningar genom en gemensam organisation, Norrbottens e-nämnd. Luleå kommun har tillsammans med övriga kommuner i Norrbotten infört en gemensam e-tjänsteplattform under 2017, en plattform för enkel, smart och säker digital ärendehantering (e-tjänster).

– Här kommer ärenden samlas mellan medborgare och kommun. Medborgarna kan redan nu exempelvis hitta sin plats i tomtkön och ansöka till simskola enkelt och säkert. Fler tjänster kommer att tillkomma och samarbetet gör att utveckling går snabbare och blir kostnadseffektivare för kommunerna.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Magnus Ahlqvist

Foto: Luleå kommun, Shutterstock

Logotyp