Talga först ut på nya delen av Luleå Industripark

Arbetet med att etablera ny industri på Luleå Industripark har startat. Först ut av nya verksamheter är Talga som har påbörjat bygget av Europas första batterianodsfabrik på Hertsöfältet.

Talgas anläggning på Hertsöfältet kommer att drivas helt av förnybar energi vilket gör den till en av de mest hållbara batterianodfabrikerna i världen.

Luleå Industripark är platsen där industriella investeringar på upp emot 70 miljarder ska realiseras. Det är här den nya gröna industriella revolutionen ska äga rum som ska etablera ny klimatsmart teknik som dramatiskt ska minska koldioxidutsläppen.

Talga har börjat bygga Europas första batterianodsfabrik som ska omvandla naturlig grafit från gruvan i Vittangi till anodmaterial för elbilsbatterier. Näst på tur att bygga på Hertsöfältet är Duroc rail som underhåller järnvägshjul och som nyligen fick klart med bygglov.

Uppbyggnadsfasen av Talgas produktionsanläggning väntas skapa hundratals arbetstillfällen. Anläggningen kommer dessutom att drivas helt av förnybar energi, vilket gör den till en av de mest hållbara batterianodsfabrikerna i världen – och en betydande del av den gröna omställningen i Norrbotten.

– Luleå har en unik möjlighet att vara världsledande i den gröna omställningen och bidra till en värld som inte är beroende av fossila bränslen, säger Robert Eriksson som är projektchef för Luleå Industripark.

– Luleå Industripark kommer att vara platsen där flera industrier samlas, industrier som med sin produktion bidrar till att göra Sverige och EU självförsörjande på viktiga råvaror och produkter. Närheten till Luleå Hamn, Luleå Airport och Luleå tekniska universitet är en stor fördel, säger Eriksson.

 

Karta över Luleå Industripark

Översiktsbild av Luleå Industripark med Svartön och Hertsöfältet.

Det finns kanske fortfarande en viss skepsis hos en del som kommer ihåg Stålverk 80, 80-talets industrisatsning som inte blev av. Men utan den satsningen hade Luleå inte haft samma förutsättningar att skapa det industrikluster inom den gröna omställningen som nu pågår, menar Robert Eriksson som i dag kan skänka en tacksamhetens tanke till satsningen som hann pågå så länge att ett stort område industrimark, Hertsöfältet, hann anläggas.

– Utan den här industrimarken hade vi inte fått alla dessa etableringar, så det kan lite ses som en senkommen revansch för det arbete som lades ner här inför Stålverk 80, säger han.

På Luleå Industripark ska även LKAB, SSAB, Fertiberia och Uniper bygga klimatsmarta industrier. LKAB ska utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor, SSAB ska bygga ett nytt fossilfritt stålverk, Fertiberia ska bygga en konstgödselfabrik och Uniper en vätgasanläggning. För samtliga gäller (i skrivande stund) att tillståndsprocesser och detaljplanarbeten pågår och det går därför inte att säga när industriprojekten kan vara i gång fullt ut.

– Det handlar om stora satsningar både ekonomiskt och personellt. Omkring 70 miljarder kronor och upp till 1 500 nya jobb i industrin plus alla kringeffekter som skapar ännu fler arbetstillfällen, säger Robert Eriksson och fortsätter:

– Utmaningarna ligger i att mycket ska hända fort och helst samtidigt. Tillståndsprocesser, detaljplaner, utbyggd infrastruktur kring såväl kraftförsörjning som vägar och järnvägar är avgörande.

Första spadtaget för Talgas bygge av fabrik på Hertsöfältet, Luleå Industripark.

Den 11 september togs det första spadtaget för Talgas nya batterfabrik på Hertöfältet, Luleå Industripark. På bild från vänster: Martin Phillips, Europachef och global COO Talga, Melissa Roberts, finanschef Talga, Carina Sammeli, kommunalråd i Luleå, Lotta Finstorp, landshövding, , Mark Thompson, grundare och koncernchef, Talga och Johan Pehrson (L), arbetsmarknads- och integrationsminister. Foto: Tomas Bergman

FAKTA

  • Artikeln ovan ingår i tidningen Vårt Luleå nummer 3, 2023 som som går ut till alla hushåll i Luleå. Temat för det aktuella numret är samhällsomställningen.
  • Luleå Industripark består av det befintliga industriområdet på Svartön och det nya Hertsöfältet. Flera industrier är på väg att etablera sig och för att samordna industriernas behov på området under uppbyggnadsfasen finns projektet Luleå Industripark som drivs av Luleå kommun.
  • Industriområdet på Hertsöfältet är omkring 70 hektar, ett område lika stort som 140 fotbollsplaner. Närheten till andra anläggningar, hamnen och järnväg gör att Luleå Industripark är optimalt placerad.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå Industripark och Tomas Bergman

Logotyp