Undersökning: Luleå har goda förutsättningar för tillväxt

Luleå hamnar på plats 30 av Sveriges 290 kommuner i Dun & Bradstreets mätning, vilket tyder på att kommunen har goda förutsättningar för framtida tillväxt.
– Placeringen visar att Luleå är ett attraktivt samhälle att bo i med god kvalitet på kommunens service och ett brett utbud av utbildning. Vi har ett växande näringsliv och det är enkelt att få jobb, säger Carina Sammeli, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Bild: Magnus Stenberg.

En ny ranking av framtidskommuner genomförd av data- och analysföretaget Dun & Bradstreet visar att 22 av landets 290 kommuner har mycket goda framtidsutsikter. Rankingen baserar sig på en analys av nio olika kriterier, bland annat befolkningstillväxt, utbildningsnivå, nyföretagande, instegsjobb, branschbalans och jämställdhet. Den sammanlagda analysen ger varje kommun ett betyg på skalan 1–5, där 5 är mycket goda framtidsutsikter. Analysen ger insikt i de specifika förutsättningarna för tillväxt i respektive kommun.

I topp hamnar storstadskommuner, men även kommuner i norra Sverige placerar sig högt. Luleå placerade sig på plats 30, vilket tyder på goda förutsättningar för framtida tillväxt.

– Placeringen visar att Luleå är ett attraktivt samhälle att bo i med god kvalitet på kommunens service och ett brett utbud av utbildning. Vi har ett växande näringsliv och det är enkelt att få jobb, säger Carina Sammeli, (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Att Luleå rankar högt beror på att det finns en mycket god balans i näringslivet, att det är mycket attraktivt att bo på orten och att det finns lagom mycket instegsjobb. Det som håller tillbaka näringslivet är i huvudsak befolkningstillväxten och nyföretagandet. Att nyföretagandet är lägre än snittet kan kopplas till att det är lätt att hitta jobb i kommunen och att arbetslösheten är mycket låg, säger Axel Frisk, senior analytiker på Dun & Bradstreet.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Linda Sundström

Logotyp