VA-investering i Kyrkbyn

I samband med Trafikverkets vägarbeten i Gammelstads Kyrkstad planerar kommunen att bygga om vatten- och spillvattenledningsnätet. Förslaget behandlas i stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott torsdag 4 juni 2020.

– Vi vill passa på att göra det här arbetet samtidigt som trafikverkets ombyggnation pågår. Det skapar mindre störningar i området över tid och det är också ekonomiskt fördelaktigt att göra jobb i samverkan, säger, VA-chef Petra Viklund.

Arbetet i Kyrkbyn kommer att pågå under två år och blir kännbart i form av störningar för de närboende och besökare.

Samverkan om reinvestering

Trafikverkets ombyggnation av Gamla Bodenvägen och Rutviksvägen. ger förutsättning att flytta ledningspaket som idag ligger på privat mark till allmän väg i samband med reinvestering.

Trafikverket har upphandlat projektering och entreprenör för kommunens räkning. Ombyggnationen delas in i två etapper.

  • Etapp 1, Rutviksvägen byggs under 2020
  • Etapp 2, Gamla Bodenvägen byggs under 2021.

Total sträcka som byggs om är ca 280 meter.

Stadsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att låta projektet utföras av Trafikverkets entreprenör. Finansiering för driften finns. Bedömd total projektbudget är 3,5 miljoner kronor.

Förslaget medför återinvestering i befintlig anläggning vilket bidrar till ett effektivt underhåll.

VA-förslag uppe till beslut

Stadsbyggnadsförvaltningen förslag till atadsbyggnadsnämndens arbetsutskott är beslut att omföra investeringsmedel och godkänna projektbudgeten om 3,5 miljoner kronor samt bevilja igångsättningstillstånd. Förslaget behandlas i stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott torsdag 4 juni 2020.

FAKTA

  • Bedömd total projektbudget är 3 480 tkr.
  • Total sträcka som byggs om är ca 280 meter.
  • Arbetet genomförs i samband med Tarfikverkets kulturrestaurering av Kyrkbyn
  • Mer information om projektet finns på vår webbplats om Aktuella projekt Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren

Foto: Luleå kommun

Logotyp