Badpersonalen vädjar: Håll koll
på ditt badande barn i sommar

Sommar, sol och lediga, lata dagar i poolen. Härligt, härligt – men i värsta fall farligt, farligt. Personalen vid Luleås utebad hissar varningsflagg efter en oroväckande tendens med ett ökat antal tillbud under förra sommaren. Nu är det nollvision som gäller.

”Håll koll!” är budskapet som kommer att vara en ständig påminnelse i sommar för de föräldrar och vuxna som besöker Aronsbadet och Rånepoolen i sällskap med barn. Det handlar om uppmärksamhet och säkerhet och är inte ett budskap utan anledning.

Lugnet före stormen. Snart är Aronsbadet och Rånepoolen redo att öppna för sommarlovslediga skolbarn.

Personalen slog larm

Redan halvvägs in i förra sommarens säsong för utebaden såg personalen varningssignalerna och slog larm i sociala medier sedan man vid upprepade tillfällen upptäckt barn som lämnats utan uppmärksamhet från vuxna medföljande. De tillbud som följde slutade lyckligt – den gången.

”Vi kan inte se allt. När vi pratar drunkningsolyckor kan ett fåtal sekunder vara extremt avgörande. Ansvaret ligger fortfarande hos er som föräldrar, så se till att alltid ha koll på era barn”, skrev badvakterna då.

Badvakternas vädjan är precis lika aktuell fortfarande och nu vill de nå ut till berörda vuxna redan innan det första barnet hoppar i plurret. Målsättningen är att besökarna ska hörsamma budskapet ”Håll koll!” på rätt sätt och i förlängningen bidra till att denna sommars tillbud stannar på noll.

– Badvakterna jobbar förebyggande och aktivt för att förhindra tillbud, men ansvaret ligger alltid på den medföljande vuxna, säger Anneli Sundberg, arbetsledare för badverksamheten.

Minskad vattenvana

De två senaste årens restriktioner till följd av pandemin har naturligt inneburit att barnens vattenvana minskat. Skolorna har inte kunnat bedriva simundervisning i samma omfattning som normalt.

Tidigare i år höjde Luleå kommun åldersgränsen för ensambadande barn från tio till tolv år. Och som vi tidigare berättat i Vårt Luleå har akuta åtgärder satts in i form av gratis simskola under sommaren för Luleås skolbarn födda 2009–2014. Ett initiativ som blev en succé och de 420 tillgängliga gratisplatserna fylldes på rekordtid.

Detta till trots finns det en oro inför sommaren hos personalen på utebaden, som vill skicka med några viktiga, och kanske livsavgörande, råd och regler för dig som besöker baden i sällskap med barn:

  • Det är DU som har ansvaret för de barn du tar med dig till badet.

  • Badvakt finns för att hjälpa till att förebygga olyckor – inte för att barnvakta.
  • Ej simkunniga barn inom armlängds avstånd – eller i barnbassängen.
  • Om du inte själv är i vattnet hänvisas barnet/barnen till barnbassängen.
  • Det är badvakten, och ingen annan, som bedömer barnens simkunnighet.
  • Följ reglerna – för säkerhets skull. Annars ber vi er lämna området.

– Vi hoppas på ett bra samarbete mellan badvakter, föräldrar och ansvariga vuxna för att kunna förhindra allvarliga tillbud i sommar, säger Anneli Sundberg.

Aronsbadet öppnar den 11 juni och Rånepoolen den 20 juni.

FAKTA – Därför drunknar barn

  • En tredjedel av alla drunkningar sker på badplats, där övervakningen av små barn brustit.
  • Skolbarn och ungdomar överskattar sin simförmåga.
  • 20 procent av de drunknade barnen är i förskoleålder och har drunknat i grunda dammar, pooler och vattendrag.
  • Småpojkar rör sig mer och snabbare utom föräldrars uppsyn.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Björn Hansson

Foto: Luleå kommun/Pixabay (montage)

Logotyp