Bibliotek på upphandling till fullmäktige

Nu har kultur-och fritidsnämnden sagt sitt om motionen om upphandling av bibliotekstjänster samt yttrandet om konstgräs till Luleå Hundvänner.

Förslaget att utreda upphandling av biblioteksverksamheten i Luleå kommer från Viktor Hedqvist (m). Han vill att kommunen utreder möjligheten att upphandla delar av biblioteksverksamheten med utgångspunkt i Nacka kommuns modell.

Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår att politikerna i kommunfullmäktige ska avslå motionen. Förvaltningen hänvisar bland annat till att kommunens kulturpolitiska inflytande minskar över bibliotek på entreprenad och att privatisering av bibliotek på sikt kan påverka bibliotekens demokratiska arbete.

Kultur-och fritidsnämnden gick på förvaltningens förslag, med reservation från Conny Sundström (kd), Jan-Olof Grönlund (m) och Isabell Larsson (m). Härnäst ska frågan upp till kommunfullmäktige för debatt och slutgiltigt beslut.

Luleå Hundvänner vill ha konstgräs i sin inomhushall för att minimera skador hos vovvarna.

Konstgräs till inomhushall

Nämnden yttrade sig även positivt om Luleå Hundvänners ansökan till länsstyrelsen på 140 000 kronor. Föreningen vill investera i en konstgräsmatta till sin nya inomhushall i Bensbyn för att undvika skador hos hundarna.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Pexels

Uppdaterad: 27 november 2019

Logotyp