Dagens utskott: bibliotek och konstgräs

I dag tog kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott upp nio ärenden. Bland annat en motion om upphandling av bibliotekstjänster, en ansökan om verksamhetsbidrag till Sunderby folkhögskola samt ett yttrande om konstgräs till Luleå Hundvänner.

Förslaget att utreda upphandling av biblioteksverksamheten i Luleå kommer från Viktor Hedqvist (M). Han vill att kommunen utreder möjligheten att upphandla delar av biblioteksverksamheten med utgångspunkt i Nacka kommuns modell.

Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår att politikerna i kommunfullmäktige ska avslå motionen. Förvaltningen hänvisar bland annat till att kommunens kulturpolitiska inflytande minskar över bibliotek på entreprenad och att privatisering av bibliotek på sikt kan påverka bibliotekens demokratiska arbete.

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott gick på förvaltningens förslag till beslut, med reservation från moderaterna. Härnäst ska frågan upp i nämnden och senare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Luleå Hundvänner vill ha konstgräs i sin inomhushall för att minimera skador hos vovvarna.

Konstgräs till inomhushall

Arbetsutskottet tog även upp ansökan om verksamhetsbidrag till Sunderby folkhögskola för 2019. Skolan har sökt 200 000 kronor och arbetsutskottets förslag till beslut är att 150 000 beviljas.

Vidare yttrade sig arbetsutskottet om Luleå Hundvänners ansökan till länsstyrelsen på 140 000 kronor. Föreningen vill investera i en konstgräsmatta till sin nya inomhushall i Bensbyn för att undvika skador hos hundarna. Även här gick arbetsutskottet på förvaltningens linje och sa ja till yttrandet.

Text: Therese Hedman

Foto: Pexels

07 november 2019

Uppdaterad: 11 november 2019

Logotyp