Planeringen av 400-årsjubileet är igång

År 1621 fick Luleå stadsrättigheter av kung Gustaf II Adolf. Det betyder att vi under 2021 får fira att Luleå fyller 400 år. Just nu pågår arbetet med att planera kommunens jubileumsaktiviteter.

Även om det är staden som fyller år så ska vi fira i hela kommunen. Jubileumsaktiviteterna kommer att pågå under hela året.

Startskottet blir nyårsfirandet 2020/2021. Därefter blir det förfest under vintern och våren, kalas under sommaren och sedan efterfest under hösten och vintern. Jubileumsåret avslutas med nyårsfirandet den 31 december 2021.

År 1621 låg Luleå där Gammelstad ligger idag. På grund av de besvär landhöjningen medförde för sjötrafiken så flyttades staden 1649 till sin nuvarande plats nära älvmynningen.

– Tillsammans med våra verksamheter håller vi just nu på att planera kommunens aktiviteter. Ett program kommer att presenteras under hösten, säger kommunikationschef Roger Jönsson som är ansvarig för Luleå kommuns 400-årsfirande.

Fler kan bidra till jubileumsfirandet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i slutet av mars att sätta av 750 000 kronor i en jubileumspott. Från den kan föreningar och organisationer söka pengar för att genomföra aktiviteter och arrangemang under 2021 som bidrar till Luleås 400-årsfirande. Mer information kommer under våren då också ansökan öppnar.

Det är fler kommuner som ska fira nästa år. Piteå, Sundsvall, Borås och Göteborg fyller också 400 år tillsammans med Torneå i Finland. Ett antal gemensamma projekt planeras i olika konstellationer, bland annat en utställning tillsammans med Norrbottens museum. Luleå och Piteå samarbetar dessutom med Luleå tekniska universitet som i sin tur fyller 50 år 2021.

– Jag hoppas att även Luleås näringsliv vill vara med. Tillsammans skapar vi ett firande av, med och för Luleåborna, säger Roger Jönsson.

Luleå 400 år

  • År 1621 utfärdade kung Gustav II Adolf ett kungligt stadsprivilegium vilket konstituerade Luleå som stad.
  • Under de snart 400 år som Luleå funnits har staden utvecklats från en jordbruksbygd till ett modernt samhälle där kultur, industri och kunskapsproduktion utgör basen för de människor som bor och verkar i kommunen.
  • 1921 firades 300-årsjubileum med flera aktiviteter på Gültzauudden och 1971 var det 350-årsjubileum med ett stort fokus på Barentssamarbetet.
  • www.lulea.se/400länk till annan webbplats finns mer information som fylls på allt eftersom planeringen tar form.

Text: Susanne Lundblom

Foto: Peter Rosén, Kollage: Karin Kemi

07 april 2020

Logotyp