Kulturbyn Kronan – en blandning av konstnärlig verksamhet och företagande

I ett av Kulturbyns byggnader finns Konstnärernas kollektivverkstad. Där har de 160 medlemmarna möjlighet att skapa i bland annat trä, metall, keramik, emalj och grafik. Det är en av landets 25 kollektivverkstäder och bland de bäst utrustade. 

Byggnader inom Kulturbyn skyddas i detaljplanen genom rivningsförbud och planbestämmelser. Husen har kulturhistoriskt värde och utgör en kontrast till den i övrigt nya bebyggelsen på Kronanområdet. För närvarande har fastighetsägaren Rikshem cirka 80 hyresgäster, fördelade på sex byggnader, varav en är Kollektivverkstaden KKV.

Annika Persson Åkeblom är en av de 20 konstnärer som har ateljé i KKV-huset, ovanför verkstäderna. På bordet ligger konstverk utförda i tuftningsteknik som är tillverkade av växtfärgade garner.

Helena Bergman är föreståndare på KKV Luleå tillsammans med Birgitta Lindström. Tillsammans arbetar de 50 procent för föreningen och dess medlemmar. 

– Vi finns till för yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare, designers och professionella konstutövare. I huset finns 13 olika verkstäder, så ordning och struktur är nödvändigt för att det ska fungera med bokning av lokaler, utrustning och material, säger Helena Bergman. 

Det finns för närvarande cirka 160 medlemmar och fler vill ansluta, vilket Helena Bergman ser positivt på. Hon berättar att vissa kriterier måste uppfyllas hos den sökande: 

– Det kan vara genomförd konstutbildning, medverkan i utställningar och liknande. Dessutom behövs ett ”körkort” inom den verkstad man vill arbeta i för att säkerställa rätt hantering av maskiner och utrustning. 

Utöver verkstäderna finns 20 ateljéer som enskilda konstnärer hyr i KKV. De som har ateljé i något av de andra husen i Kulturbyn hyr direkt av fastighetsägaren Rikshem.

"KKV är jätteviktig för bredd, kvalitét och utveckling hos oss konstutövare. Vårt arbete bidrar till Luleås attraktivitet och kulturella värden"

Annika Persson Åkeblom, konstnär

Samarbete med Luleå kommun

Verksamheten på KKV finansieras genom medlemsavgifter samt verksamhetsbidrag på 325 000 kronor per år från kommunen som också står för hyran av huset. 

– Vi har ett fint samarbete med kommunen och är stolta och tacksamma över att kunna erbjuda en av de bästa kollektivverkstäderna i landet. Vi är den enda i norra Sverige, så vi fyller en viktig funktion, säger Helena Bergman. 

Annika

De gamla husen är kvarlevor från Luftvärnsregementet LV7 som lades ner 1993. Lokalerna som tidigare innehöll sovsalar är ombyggda för att möta dagens behov. Här finns hyresgäster som exempelvis idrottsföreningar, företag, butiker, restaurang och konstnärer. I huset längst upp i bilden har Konstnärernas kollektivverkstad, KKV, sina lokaler.

Helena

Helena Bergman, föreståndare på KKV, framför planeringstavlan.
– I huset finns 13 olika verkstäder, så ordning och struktur är nödvändigt för att det ska fungera med bokning av lokaler, utrustning och material, säger hon.

anja och Birgitta

Anja Örn (till vänster) arbetar med utsmyckning till en fasad i Piteå. En utrotningshotad lav har inspirerat till keramikformerna. I monumentalverkstaden (till höger) finns möjlighet att skapa i storformat. Lyftanordning, högt i tak och höga portar är nödvändigt. Birgitta Linharts verk ska vara med på en utställning.

lena elisabet

I grafikverkstaden finns möjlighet att skapa i olika tekniker. Lena Sundbom (till vänster) och Elisabet Linna Persson arbetar med både collografi och monotypi.

vått papper

Efter infärgning av tryckplåten får Elisabet Linna Persson (till vänster) hjälp av Lena Sundbom att lägga det våta tryckpappret ovanpå plåten.

elisabet

Det färdiga resultatet kan granskas efter att tryckpressen har gjort sitt.

nina

Nina Almén målar och färgar in metallplåtar i emaljverkstaden. De bränns sedan i en speciell ugn där de får den karaktäristiska hårda ytan. Plåten kan målas och brännas många gånger, tills önskat motiv uppnås.

ugnen

Ugnen värms till cirka 700 grader för att färgen ska kunna omvandlas till emalj.

amaljplåt

Emaljplåtarna får kallna på galler efter att de varit i ugnen.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Foto: Viveka Österman

Logotyp