Unga konstnärer skapar konstinstallation på Köpmantorget

De unga konstnärerna Rock Lipponen och Thea Jakobsson har i veckan arbetat med en installation som kommer att ställas ut på Köpmantorget under nästa vecka. Projektet är ett samarbete mellan Luleå kommun och Galleri Lillasyster, ett kollektiv för unga konstnärer som är verksamma i Norrbotten.

– Ljuset är på väg tillbaka, men än hänger mörkret tungt på eftermiddagen. Med installationen vill vi belysa så väl torget som Luleås unga konstnärskap. Vår önskan är att Köpmantorget i framtiden kan ses som ett stadsrum där konsten får ta plats, i så väl permanenta som temporära installationer, säger landskapsarkitekt Alexander Morell.

De unga konstnärerna Rock och Thea halvligger på golvet och skapar på den stora duken som sedan ska fästas på stativ och ljussättas. Rock är i förgrunden och Thea längre bak. Under Rock är det svarta figurer och under Thea röda.

Rock Lipponen och Thea Jakobsson arbetar på den stora duken som ska klä stålramarna.

Upplyst installation

Konstverket utgår från en återbrukad stålram från stadsträdgården. På den kommer konstverket som Rock och Thea skapat att fästas och belysas inifrån. De två konstnärerna arbetar med var sin sida och därför kommer sidorna att skilja sig tydligt i stil och uttryck,men temat är natur.

Även om naturen bildar en röd tråd i verket kontrasterar de olika panelerna skarpt, något konstnärerna velat utforska. Rocks verk har en mörkare karaktär, där döden – men även återfödelse – är en tydlig tematik, medan Theas motiv sprudlar av liv, färg och rörelse.

– Första tanken var att varje person fick varsin ruta att måla och att alla gör vad de vill, men vi märkte tidigt att vi alla hamnade på det här naturspåret. Vi ville även ha ett fokus på djurlivet här i Norrbotten, berättar Rock och Thea.

Spännande format

Konstnärerna tycker att processen är spännande, då de aldrig tidigare arbetat i ett så stort format. Kubens dimension är ungefär 2,5 x 2,5 x 2,5m. För Thea var det även utmanande då hon oftast brukar arbeta digitalt. I det mediet kan man enkelt korrigera fel. För att komma fram till former som de var nöjda med utarbetades en metod där de först ritade i grova drag med rött på kartong som placerades under duken. Därefter kunde de gå på med svart för att definiera de linjer de gillade.

Rock och Thea ser inte bara detta som en chans att utveckla deras eget konstnärskap, de vill även belysa Galleri Lillasysters verksamhet.

– Vi vill att fler unga konstnärer och konstintresserade i Norrbotten ska hitta till Galleri lillasyster och se allt spännande vi får medverka i, berättar Thea. Det finns så många möjligheter och om man är intresserad av konstvärlden kan det ge många värdefulla insikter och kontakter, fortsätter hon.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Alexander Morell

Logotyp