Vernissage med Svart vatten, alkemi och döden

Med Svart vatten, en utställning om järn, trä och vatten, tackar vår förra ateljéstipendiat Josefin Tingvall för sin tid här i Luleå. Samtidigt ställer Per Svensson och Marja-Lena Sillanpää ut i Konsthallen så på lördag blir det vernissage gånger tre.

Med en videoinstallation, textila verk och akvareller visar Josefin Tingvall upp sitt arbete under ateljéåret i Luleå.

– Att vara ett år i Luleå med omgivning var både väldigt inspirerande och prövande. Nu när jag ser tillbaka tycker jag det viktigaste det gett mig är utrymme. Utrymme att skapa, testa nya grepp, göra om gamla misstag, utvecklas i en ny omgivning och där få vara professionellt aktiv, säger Josefin Tingvall.

I Svart vatten utforskar hon treenigheten järn, träd och vatten och hur dessa interagerar. Samtidigt är utställningen en kommentar till klimatdebatten.

Uttrycket svart vatten kan både innebära kontaminerat vatten och en växtfärgningsblandning av järn och tannin från träd. Här en stillbild från Josefin Tingvalls videoinstallation.

Alkemi och andlighet

Förutom Josefin Tingvall ställer också Per Svensson ut i Konsthallen med Alkemi – Det allseende ögat. Även Per Svenssons konst handlar om miljöfrågor, relationerna mellan natur, alkemi, sociala frågor, arkitektoniska strukturer, geometriska strukturer och hur de förhåller sig till ljud, bild och rum.

Den tredje konstnären som har vernissage på lördag är författaren, performanceartisten och konstnären Marja-Leena Silanpää med utställningen So holy hidden. Andlighet, det vi inte kan se men kanske känna och erfara, är fokusområden i konstnärskapet. Hennes konst ger nytt liv till trasigt glas, uttorkade plantor och döda författare.

Vernissage för alla tre utställningar är klockan 12.00 lördag den 16 november i Konsthallen, Kulturens hus.

Text: Therese Hedman

Bild: Josefin Tingvall och Per Svensson

12 november 2019

Logotyp