Kommunen öppnar lokal i Smedjan för dialog om samhällsomställningen

Den 9 februari öppnar Luleå kommun en popup-lokal i Smedjan för att möta Luleåborna och prata om hur Luleå ska växa framöver.

– Lokalen i Smedjan är ett sätt för Luleå kommun att bli tillgänglig för medborgarna kring frågan om framtidens Luleå, säger Frida Lindberg, planchef på avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift.

Här annonseras programmet i lokalen! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalen, som ligger i Smedjan intill Ur & Penn, invigdes den 9 februari.

Med omfattande gröna investeringar i både ny och befintlig industri ska Luleå växa i snabb takt. Bostäder och infrastruktur behöver utvecklas för att kunna möta de nya behoven, samtidigt som utvecklingen ska ske på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Med den pågående samhällsomställningen följer, för kommunens del, ett intensivt planeringsarbete.

Invigning 9 februari

Lokalen, som finns på Smedjans entréplan, invigdes den 9 februari och kommer framöver att bemannas av kommunens medarbetare mellan klockan 10 – 17 varje måndag till och med fredag.

Inledningsvis kommer lokalen främst att nyttjas av stadsbyggnadsförvaltningens avdelning för stadsplanering och infrastrukturdrift samt av Luleå Industripark och Luleå Hamn. Därefter kommer även andra delar av kommunens verksamhet att finnas på plats för att möta Luleåborna.

Syfte: Skapa engagemang kring samhällsutveckling

– Vi planerar att hyra lokalen till och med maj och ser den som kommunens satellitkontor. Det ska vara lätt att träffa personer från kommunen för att under lediga former samtala, ställa frågor och framföra synpunkter, säger Frida Lindberg och fortsätter:

– Målet är att öka engagemanget kring samhällsutvecklingsfrågor i Luleå. Vi är säkra på att det finns mycket kloka synpunkter som kan göra kommunens planeringsarbete bättre. Därför vill vi träffa Luleåborna och berätta om det arbete som pågår men också lyssna på vad Luleåborna själva tycker och tänker. Vi vill nå unga som gamla, Luleåbor men också potentiella inflyttare. Förhoppningen är att ett ökat engagemang leder till ett Luleå som är hållbart, välfungerande och attraktivt.

FAKTA

  • Lokalen i Smedjan invigdes den 9 februari
  • Öppettiderna är kl 9 – 17 på vardagar. Från och med tisdag den 21 mars har lokalen nya öppettider, de nya öppettiderna är måndag-fredag kl 13 – 17.
  • Mer information om vilka förvaltningar som kommer finnas tillgängliga i lokalen kommer löpande.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Sara Gustafsson

Foto: Luleå kommun

Logotyp