Ny mätning: Luleå kommuns plan- och bygglovsarbete i topp

Luleå kommuns arbete med detaljplaner och bygglov hör till de effektivaste i landet. Det visar en kartläggning som nyligen presenterades. Luleå placerar sig på fjärde plats i den totala mätningen och trea i kategorin medelstora kommuner.

Kartläggningen Nationellt ledtidsindex, som är en ny årlig kartläggning av detaljplane- och bygglovsprocesserna, är ett mått för hur effektiva kommunerna är på att bidra till bostadsförsörjningen. Och Luleå kommun får toppbetyg i mätningen.

Frida Lindberg som är planchef på Luleå kommun är glad över det positiva resultatet:

– Det visar på att vi har ett bra utgångsläge nu när vi ställts inför en stor samhällsomställning som kommer att kräva mycket av kommunens planerande funktioner framöver.

I Luleå är tiden från beslut om planuppdrag till startbesked 3,2 år. Det gör Luleå kommun till den tredje snabbaste kommunen i landet. Den totala genomsnittliga tiden för kommunerna är 4,5 år. Det visar en nyligen genomförd kartläggning av landets detaljplane- och bygglovsprocesser.

Det är Fastighetsägarna som tillsammans med Initiativet Bygg i Tid (där flera stora byggbolag ingår) och Byggföretagen har genomfört granskningen. Undersökningen omfattar 48 kommuner som tillsammans har över hälften av landets befolkning. Faktorer som ledtider, resurseffektivitet, servicegrad, produktionstakt och kommuntillväxt ingår i mätningen.

När alla faktorer har vägts samman placerar sig Luleå på fjärde plats efter Trosa, Kalmar och Gävle.

När det gäller hur lång tid det tar från beslut om planuppdrag till startbesked har Luleå kommun den tredje kortaste tiden, 3,2 år. Kortast tid har Gävle med 3 år och Höganäs är den kommun som behöver mest tid, 6,6 år. Den totala genomsnittliga tiden för kommunerna är 4,5 år.

Korta ledtider ökar bostadsbyggandet

Rapporten Nationellt Ledtidsindex är först med att kartlägga kommunernas arbete med detaljplaner och bygglov. Tyngdpunkten ligger på att mäta tidsåtgången i detaljplane- och bygglovsprocesser eftersom långa ledtider bromsar upp bostadsbyggandet och påverkar hela samhällsutvecklingen.

Rapporten visar på stora skillnader mellan olika kommuner, men den visar också att det finns kommuner som kommit längre och hittat arbetssätt som är mer effektiva. Gemensamt för många av de mest framgångsrika kommunerna är att de har en uttalad strategi för att bli bättre och organiserar sitt arbete därefter.

Luleå kommun hör till landets bästa när det gäller detaljplane- och bygglovsprocessen och här har man aktivt jobbat med att förbättra ledtiderna.

– På planavdelningen jobbar vi ständigt med att vara effektiv i vår del av samhällsbyggnadskedjan. Exempelvis resonerar vi ofta om vilka frågor som bör lösas i vilket skede. Vi ser också stora tidsvinster i att jobba parallellt med flera processer, till exempel markförsäljning och detaljplan eller detaljplan och bygglov, säger planchef Frida Lindberg och fortsätter:

– Sedan en tid tillbaka försöker vi prioritera de uppdrag där fastighetsägare eller exploatörer är på tårna och kan bidra med sina delar enligt en snäv tidplan. Jag tror på att vi behöver samverka i hög utsträckning och med fler för att fortsatt kunna hålla ett högt tempo i planeringen av vår kommun.

Samordning ska ge effektivare planering

Trots den fina fjärdeplatsen fortsätter Luleå kommun att utveckla samhällsbyggnadsprocessen. Från årsskiftet kommer ansvaret för samhällsplanering och mark- och exploateringsfrågor som idag ligger på stadsbyggnadsförvaltningen att tas över av den nya kommunstyrelsens förvaltning. Syftet är att samordna och effektivisera handläggningen och beslutsprocessen.

– Det här kommer att innebära att detaljplane- och exploateringsavdelningen kommer närmare beslutande politik och att vi kan samordna den strategiska planeringen med detaljplaneskedet än bättre. Det i sig ger goda förutsättningar för en effektiv och tydlig planering, säger Frida Lindberg.

Även Luleås kommunalråd Carina Sammeli (S) är övertygad om att den nya organisationen kommer att stärka Luleå kommuns arbete i samhällsomställningen och hon tror också att det kommer att bidra till att förbättra företagsklimatet.

– Mätningen visar att vi är bra men vi kan bli ännu bättre. Vi jobbar vidare med att förbättra våra egna processer men också med att möta näringslivets önskemål och behov. Den nya organisationen kommer att betyda att politiken kommer in i processen mycket tidigare och då kan vi korta ner ledtiderna ytterligare. Samverkan är nyckelordet i Luleås tillväxtresa, säger Carina Sammeli.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Eva Sundgren

Logotyp