Så ska kommunen möta behovet av arbetskraft

Luleå kommun som arbetsgivare har ett stort behov av arbetskraft, och behovet förväntas öka. För att möta utmaningen har kommunen tagit fram ett antal fokusområden med tillhörande aktiviteter för de kommande åren. Målet är att både behålla och rekrytera fler som vill spela roll i kommunens olika verksamheter.

Under 2021 hade Luleå kommun cirka 1 000 rekryteringsannonser ute, och ungefär 17 000 personer sökte tjänsterna. I år ser rekryteringsbehovet ut att öka ytterligare.

– Våra verksamheter växer i takt med att Luleå växer, och därmed också behovet av fler medarbetare. Det är även större rörlighet på arbetsmarknaden i dag jämfört med några år tillbaka i tiden, säger Luleå kommuns personalchef Jenny Nilsson.

För att möte behovet av arbetskraft har Luleå kommun tagit fram en kompetensförsörjningsplan som innehåller olika aktiviteter för att både behålla och rekrytera nya medarbetare.

Personalchef Jenny Nilsson

Personalchef Jenny Nilsson

Åtgärderna för att möta behovet har samlats i en så kallad kompetensförsörjningsplan för kommande år 2022–2024. Aktiviteterna är indelade i de fem stegen för kompetensförsörjning; attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta.

­­– Kompetensförsörjning handlar inte bara om att rekrytera och attrahera nya medarbetare, utan också om att ta hand om de medarbetare vi har idag. Att bygga en intern stolthet för alla våra jobb som spelar roll i människors vardag, säger Jenny Nilsson.

Attrahera och rekrytera

För att attrahera fler medarbetare jobbar kommunen bland annat med att marknadsföra jobbmöjligheterna på webbplatser, sociala medier och mässor. Samarbetet med andra arbetsgivare i Luleå och med andra kommuner, framför allt Boden, ska stärkas. Luleå tekniska universitet är en viktig samarbetspartner för att få fler studenter att stanna i Luleå.

– Vi fortsätter kraftsamla inom dessa områden. Vi jobbar till exempel med ”Exjobb som spelar roll” för att öka kontakten med studenterna. Vi är också ute bland högstadieeleverna och berättar om kommunens jobb på ett lite lättsammare sätt. Luleå kommun finns inom kort med på den engelskspråkiga plattformen Minddig, en gemensam databas kring kompetensförsörjning för norra Sverige, säger Jenny Nilsson.

Rekryteringsprocessen ska bli snabbare och sökande som inte får sökt jobb ska få tips om andra lämpliga jobb inom kommunens verksamheter. För att göra det lättare att anställa utländsk kompetens ska medarbetare få möjlighet att utveckla svenska språket under anställningen.

Utveckla, behålla och avsluta

Att ge anställda möjlighet att göra sin karriärresa inom Luleå kommun genom till exempel kompetensutveckling och genom att underlätta intern rörlighet är en viktig del för att behålla befintliga medarbetare. En annan är att erbjuda bra förmåner och goda förutsättningar till ett hållbart arbetsliv.

– Kommunen är en stor arbetsgivare och vi kan erbjuda våra medarbetare många möjligheter. Vi har en egen företagshälsovård och vi har precis startat upp en gratis föreläsningsserie på temat livspusslet. Just nu jobbar några studenter med en undersökning bland våra äldre medarbetare där vi frågar dem vad kommunen kan göra för att de skulle vilja arbeta längre, berättar Jenny Nilsson.

Kommunens chefer ska få mer tid till att leda verksamheten. Det pågår projekt för att underlätta chefers administrativa vardag och för att se över antal medarbetare per chef. Det finns ledarutvecklingsprogram och utbildningar för framtidens chefer.

Medarbetare som lämnar sin anställning ska få möjlighet att lämna synpunkter för att ytterligare utveckla kommunen som arbetsgivare.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Susanne Lundblom

Illustration: Shutterstock

Logotyp