Så utvecklas Hertsön – här formas en del av framtidens Luleå

Förändringens vindar blåser in över Hertsön som nu är platsen där Luleås framtid skapas. Det byggs nytt och satsas på både bostäder, butiker, skola och infrastruktur. Området har en central placering i den gröna omställning som nu sker, i direkt anslutning till Luleå Industripark.

Hertsön är Luleås största bostadsområde utanför innerstaden med över 7000 invånare. Bostadsområdet byggdes som en del av miljonprogrammet under 1970-talet och har sedan dess genomgått väldigt få förändringar. Men nu är Hertsön hett igen.

Här byggs Luleås framtid. Under kommande år lär byggmaskinerna höras över området och trafikintensiteten öka markant.

För något år sedan började det märkas att en del kommunala fastigheter tärts av tiden. Åren tog ut sin rätt. Badhuset stängdes och sedan upptäcktes mögel på Hertsöskolan. Frågan var om man skulle bromsa eller gasa, svaret blev det senare. Beslut som kostar men som med tanke på de framtida satsningarna kring Hertsön, Lerbäcken och Lövskär togs i grevens tid. Återigen ljuder byggmaskiner och hammarslag över nejden. Här byggs nu ett nytt badhus och en ny skola med nytt bibliotek, sporthall och fritidsgård.

Den gamla Hertsöskolan ska ge plats för en ny skolbyggnad. Där ska även ett nytt bibliotek, fritidsgården och en ny sporthall rymmas.

Lulebo satsar framåt

Lulebo, den största förvaltaren av fastigheter och lägenheter i området, ser Hertsön som en stadsdel med stor potential och har bestämt sig för att vara aktivt delaktiga i framtidssatsningarna. Tillsammans med andra aktörer med koppling till Hertsön har Lulebo påbörjat ett utvecklingsarbete som fått namnet ”Hertsöpiloten”. Lulebos ambition är att på olika sätt bidra till en bra uppväxtmiljö för barn och unga i bostadsområdet för att de ska se goda möjligheter att bygga ett framtida gott liv på platsen.

Hertsöfältet – en del av Luleå Industripark

Storsatsningen på Luleå Industripark berör Hertsön då flera nya etableringar ska byggas på Hertsöfältet. Satsningar som är tänkta att generera många fler arbetstillfällen till kommunen i stort och som på sikt är nödvändiga för en hållbar tillväxt.

– Vi har förberett för de nya företagen som ska börja bygga på Hertsöfältet. Vi har bland annat avverkat skog och byggt omledning- och byggvägar säger Emma Sailamaa, projektledare för det nya industriområdet som är en del i Luleå Industripark.

Nytt bostadsområde på Hertsöheden skapar ringar på vattnet

Även Coop har uppmärksammat att solen åter lyser över Hertsön och planerar att satsa över 50 miljoner kronor på en ny matbutik. - ”Området kommer att växa väsentligt”, säger man från ägarhåll. Butiken med tillhörande parkering är tänkt att byggas mellan Smedjevägen, Avaviksvägen och Hertsövägen.

Anledningen heter Hertsöheden. Luleås nästa investering på bostadsbyggande i kommunen. Medan området Kronan fortfarande fylls med nya fastigheter och boende ligger ritningarna för Hertsöheden glödheta på ritbordet. Här ska framtiden byggas. Här ska Luleå ge plats till befintliga Luleåbor och de efterlängtade nyinflyttade som ser tjusningen i att bo nära stadens puls och den rogivande naturen.

– Här vill Luleå kommun skapa bostadsmarknadens motsvarighet till den gröna industrirevolutionen, säger planarkitekt Mia Ozoh, Luleå kommun inför storsatsningen på nytt bostadsområde. Området ska byggas med både tekniskt och socialt innovativa lösningar för att på bästa sätt möta den samhällsomvandling som Norrbotten står inför. Utmaningen är att växa snabbt men samtidigt bygga långsiktigt och hållbart.

Hertsöheden blir således en ny del av Hertsön med fler nya bostäder. Att Hertsön kommer att förvandlas som bostadsområde är nog bara en föraning om vad som komma skall. Med alla dessa nya bostäder kommer många tusen fler människor att vara bosatta på området vilket ger ringar på vattnet. Mest troligt är att vi i framtiden ser ett pulserande centrumliv med fler butiker, caféer, restauranger och gemensamhetsanläggningar.

Hertsön är det område i Luleå som utvecklas mest under kommande år. Här byggs Luleås framtid.

Kronanvägen blir en öppning mot väster

I ytterkanten av Hertsön, i området bortom Lerbäcken, är det snart dags att börja jobbet med att göra Luleå närmare. Det som åsyftas är byggstarten av den sedan länge planerade Kronanvägen som ska binda samman Hertsön med Bensbyvägen. Den två kilometer långa vägen dras via nyetableringen på Kronan och restiden mellan Luleå östra och Luleå västra förkortas avsevärt.

– Det ska bli roligt att få vara en del av denna förbindelse som kommer underlätta vardagen för många säger Mattias Landström, projektledare på kommunens investeringsavdelning.

Norrleden för närhet till E4:an

I planerna för framtiden finns även ytterligare en förbindelselänk mellan Hertsön och E:4an. Det är Norrleden, som än så länge enbart finns med på pappret. Norrleden är en av de viktiga delarna i det övergripande trafiksystemet som ska knyta ihop expansiva verksamhetsområden, såsom Luleå industripark som består av Svartön och Hertsöfältet, med de större riksvägarna som ska underlätta godstransporter från norr till söder. Luleå kommun har sedan tidigare förordat att Trafikverket bygger Norrleden enligt den föreslagna sträckan från trafikplats Rutvik på E4 med dragning norr om Björsbyn, över Sinksundet och fram till Hertsöfältet.

Tålamod och tolerans är betydelsefullt

Så, Hertsön är glödhett nu. Förhoppningen är att tillväxten och de nya etableringarna skapar framtidstro och tolerans från Hertsöbornas sida.

– Vi får räkna med några år av trafikstörningar och byggstök som redan börjat och dessutom kommer att bli åtskilligt mer påtagliga, säger Lisa Wallgren, projektledare för Luleå Industripark, Hertsöfältet.

För det börjar nu. Om tio år kanske vi ser resultaten. Det nya Hertsön.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text, bild och illustration: Eva Sundgren
Foto:Susanne Lindholm
Karta: © Luleå kommun, Primärkartan

Logotyp