Dags att mäta tryggheten i Luleå

Tryggheten i Luleå har utvecklats positivt under många år, något som polisen och kommunen följer. Nu är det dags för en ny trygghetsundersökning bland kommuninvånarna.

Med hjälp av trygghetsmätningen ser kommunen bland annat hur invånarna upplever sina respektive bostadsområden.

Frågorna i undersökningen handlar bland annat om problem i området där man bor, utsatthet och oro för brott och vad man tycker om polisens lokala arbete.

Varje svar är värdefullt

Nu är det dags igen. En enkät har i dagarna skickats ut till 3 600 slumpmässigt utvalda Luleåbor. Det går att svara i brev eller på webben till och med första veckan i oktober.

– Svaren är konfidentiella och varje svar är värdefullt. Vi ser gärna att enkäten besvaras så snart som möjligt och gärna via webben, säger Barbro Müller, samhällsstrateg folkhälsa på Luleå kommun.

Trygghetsundersökningen utgör ett viktigt underlag för kommunens och polisens insatser för att skapa trygga byar och bostadsområden i Luleå. Om du är en av de som får enkäten – ta dig gärna tid att svara.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Peter Rosén

Logotyp