Luleå Energi testar odling på returväme i Södra Hamn

Nu står Luleå Energis testanläggning för odling på returvärme på sin plats i Södra Hamn. Projektet utforskar möjligheterna med att nyttja lågvärdiga energier för odling året runt och ska inspirera till att använda rätt energi till rätt saker.

Den flyttbara odlingsmodulen ställs på plats på Södra Hamn där den ska kopplas in på Luleå Energis fjärrvärmesystem. Här kommer tomater och örter att odlas i returvärmen från fjärrvärmen.

– Vi har arbetat med projektet under ett par år i olika faser, bland annat med olika studentprojekt, för att skapa en flyttbar modul som kan kopplas på olika restenergiströmmar, säger Pirjo Estola, Affärs-och verksamhetsutvecklare på Luleå Energi och fortsätter:
– I Luleå har vi ett unikt fjärrvärmesystem som bygger på återvinning av energier från industrin. När fjärrvärmen värmt upp hushållen i Luleå finns fortfarande värme kvar som idag bland annat används till att hålla Storgatan isfri på vintern. Detta blir ytterligare ett sätt att testa nyttjandet av den lågvärdiga energin.

Kommunen har möjliggjort en placering på Södra Hamnplan för det 15 m² stora odlingsenheten via ett arrendeavtal. Modulen är byggd i ett lokalt snickeri och kopplas in på Luleå Energis fjärrvärmesystem.

– För oss handlar det om att utveckla och testa nya typer av lösningar som nyttomaximerar användningen av den energi som finns runt omkring oss i samhället. Vi vill inspirera och synliggöra energins olika värden. Att nyttja returvärme är ett sätt, men odlingsenheten skulle lika gärna kunna kopplas direkt till en industri- eller verksamhet som genererar överskottsvärme eller annan typ av lågvärdig energi, säger Pirjo.

Initialt kommer odlingen att producera tomater och örter, vilka annars är resurskrävande att erbjuda i Luleå året runt. Råvarorna kommer köpas in och användas i maten på restaurangen Bistron i Norra Hamn som också är en partner i projektet.

FAKTA

  • Returvärme - den värme som finns kvar efter att fjärrvärmen värmt upp hushållen
  • Odlingsenheten är 15 m² stor och byggd av ett lokalt snickeri
  • De odlade tomaterna och örterna kommer att användas hos restaurang Bistron i Norra Hamn

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Luleå Energi

Logotyp