Mobilfria grundskolor införs till hösten

Från och med läsårsstart 2024 inför Luleå kommun mobilfri grundskola. Syftet är att skapa förutsättningar för en trygg miljö, studiero och sätta fokus på inlärning.

Från och med läsårsstart 2024 ska grundskolan vara mobilfri.

Beslutet om mobilfri skola gäller Luleå kommuns alla grundskolor och innebär att eleverna inte har sin mobil under skoldagen.

– Det är viktigt att skolan är en trygg miljö för alla. Med mobilfri skola skapar vi förutsättningar för en bättre studiero där fokus på inlärning genomsyrar skoldagen, säger Louice Stridsman, skolchef för grundskolan.

Förändringen görs med tanke på elevernas bästa. Förhoppningen är positiva effekter kopplade till trygghet och lärande. Inför hösten 2025 kommer beslutet att utvärderas och omprövas.

– Vi tror att elevernas studieresultat och känsla av trygghet förbättras i en skolmiljö utan mobiltelefoner. Det bidrar till högre kunskapsresultat, fortsätter Louice Stridsman.

Beslutet gäller från läsårsstart 2024 och tas av respektive rektor i enlighet med Skollagen (2010:800), 5 kap, 4d§.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Marie Larsson
Bild: Pixabay

Logotyp