Regnbågscafé – en insats som nådde fram

Anna Timfält på Ung i Luleå har drivit folkhälsoprojektet Regnbågscafé, en fritidsverksamhet för unga HTBQ-personer i Luleå. Caféet blev en trygg plats för öppna samtal och nya kompisar.

Regnbågscaféet har sin sista planerade träff den 10 december på mötesplatsen Navet. Projektet har delvis finansierats av sociala investeringsmedel. Anna Timfält har erfarenhet både av längre och kortare projekt som fått finansiering ur kommunens pott för jämlik hälsa.

– Det var lättare att söka pengarna till en folkhälsoinsats jämfört med den längre varianten, som kallas social investering, säger Anna Timfält.

En folkhälsoinsats kräver mindre pappersarbete och innebär inte några åtaganden om vad som ska hända efter projekttiden, på gott och ont.

Regnbågscaféet riktar sig till unga 13-19 år.

Många nya vänner

Projektet drevs i samverkan mellan Luleå kommun och RFSL. För att visa vad de gjort för pengarna och hur projektet gick har Ung i Luleå gjort en utvärdering av regnbågscaféet. I den ingick en enkät där ungdomarna fick svara på frågor.

– Vi hade satt mål och i uppföljningen visade vi hur vi hade uppfyllt dem och var pengarna har gått. Ett mål för regnbågscaféet var att skapa en trygg mötesplats och det upplever jag verkligen att vi har gjort, säger Anna Timfält.

Utvärderingen av regnbågscaféet visar att en stor majoritet av besökarna har haft trevlig på träffarna. Nästan alla som svarar på enkäten anger att de har träffat nya vänner på regnbågscaféet och många säger att de har vågat saker som de inte vågade förut.

– Det är superroligt att det fungerade som ett sätt att träffa nya vänner. Ungdomarna har träffat andra med samma erfarenheter. Samtalen har handlat om tunga ämnen, men på lättsamma sätt. De har kunnat prata öppet, andra har känt igen sig och hakat på, säger Anna Timfält.

Anna Timfält

Anna Timfält

Det ena ger det andra

Att utvärdera har gjort tydligt varför projektet gjordes och att det blev som det var tänkt. Det visar också att verksamheten har fyllt ett behov.

– De unga som kommer till regnbågscafét besöker inte den vanliga verksamheten. De känner sig inte välkomna av de andra besökarna. Det som händer utanför och i skolan tas med in på fritidsgården. Utifrån det finns behov av en egen plats att träffas på, säger Anna Timfält.

Jämställdhet och normbreddning och HBTQ-arbete hänger ihop på så sätt att det ena ger det andra. HBTQ-arbete får draghjälp av jämställdhetsmål, som finns i verksamheten. Gruppen HBTQ-personer ingår i likabehandlingsplanen. Arbetet för jämlikhet och likabehandling handlar både om folkhälsa och att vara en attraktiv arbetsgivare och bostadsort.

– Den här gruppen unga söker sig ofta bort från mindre orter, det gäller i än högre grad än det gör för unga kvinnor. Om Luleå kan visa att man gör rum och satsar på den här gruppen så är det bra för Luleå, säger Anna Timfält.

En verksamhet som nått fram

26 procent av besökarna på regnbågscaféet har haft kontakt med en myndighet under det senaste året, vilket är högre än genomsnittet. Det kan bland annat bero på psykisk ohälsa eller att vara inne i en transformation.

– Halvvägs in i projektet formulerade vi om några mål, vi märkte att det behövdes. Ett av målen var att unga ska skapa aktiviteter för andra unga. Men vi märkte att intresset och orken för att dra igång egna arrangemang var för långt borta inom den här gruppen och det målet togs bort. Vi gjorde det ungdomarna ville, säger Anna Timfält.

När de unga fick frågan om hur viktigt de tycker det är att någon regelbunden verksamhet för unga HTBQ-personer fortsätter erbjudas är svaret tydligt, då 93 procent svarar att det är mycket viktigt. Ett gott betyg för projektet och personalen som möter Luleås unga.

FAKTA

  • Folkhälsoprojekt kan finansieras av sociala investeringsmedel till 85 procent, med max 100 000 kronor under max ett år.
  • Folkhälsoprojekten ska göras i samverkan mellan minst två aktörer, varav en är Luleå kommun. Regnbågscafé drevs i samverkan mellan Luleå kommun och RFSL.
  • Läs mer om sociala investeringsmedellänk till annan webbplats.

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Jennie Pettersson

03 december 2019

Logotyp