Reviderad budget klubbad i fullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars om reviderad budget som innebär högre effektiviseringar och mindre investeringar fram till 2022. Beslutet fattades med röster från Socialdemokraterna, Moderaterna och Landsbygdspartiet. Fullmäktige beslutade även att badhuset på Hertsön ska byggas.

35 ledamöter röstade för den reviderade budgeten och 16 emot. Även beslutet att bygga badhus på Hertsön klubbades igenom med rösterna 33 för och 19 emot. Där yrkade Moderaterna avslag.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet i måndags att godkänna den reviderade budgeten samt att badhuset på Hertsön ska byggas.

Beslutet betyder att

  • Finansiella mål för planeringsperioden fastställs till ett årligt överskott med två procent av skatteintäkter och statsbidrag.

  • Nettoinvesteringar uppgår till maximalt 400 miljoner kronor per år exklusive avgiftsfinansierade verksamheter.

  • Samtliga nämnder ska effektivisera med sex procent under perioden 2019-2022 med undantag av barn- och utbildningsnämnden som får ett minskat effektiviseringskrav om 2,5 miljoner kronor. Kommunstabens effektiviseringskrav höjs med 1,7 miljoner och stadsbyggnadsnämndens med 800 000 kronor.

Målen ska vara uppnådda senast 2022.

Partierna yrkade olika

Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet hade samlat sig till en gemensam tilläggsbudget, där socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden undantas från sparkravet i år. Även Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Rättvisepartiet socialisterna samt Sverigedemokraterna lämnade in egna budgetförslag.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Daniel Caldeborn

Logotyp