Så blir terminens sista dag

Spridningen av coronaviruset påverkar möjligheterna att ha en traditionell skolavslutning och studentexamen även i år. Terminens sista dag anpassas efter myndigheternas rekommendationer.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla social distans och undvika folksamlingar. Vi kommer därför att anpassa skolavslutningen så att vi kan följa rekommendationerna, säger Louice Stridsman, verksamhetschef grundskolan.

Alla skolor planerar för alternativ till den traditionella skolavslutningen där stora samlingar undviks.

Skolavslutningen

Precis som förra året sker skolavslutning i grundskolan och grundsärskolan utan närvaro av vårdnadshavare och andra externa besökare.

– Det är såklart tråkigt att vi inte kan ha skolavslutningarna med alla nära och kära på plats men vi har tagit beslutet att det är det vi behöver göra just nu för att ta ansvar och inte bidra till smittspridning, förklarar grundskolechef Louice Stridsman.

Alla skolor planerar för alternativ till den traditionella skolavslutningen där stora samlingar undviks. Eleverna och skolans personal avgör tillsammans en lämplig form för skolavslutning där hänsyn tas till rådande situation.

Studentexamen

Årets studentexamen vid Luleå gymnasieskola blir liknande den som var förra året.

  • Studentexamen sker klassvis och om möjligt utomhus, utspritt över flera dagar.
  • Utspring kan ske, och åtgärder vidtas för att säkerställa att avstånd kan hållas.
  • Antalet anhöriga/student begränsas till tre personer.
  • Social distansering hålls inne och ute. Anhöriga samlas på anvisade platser för varje anhöriggrupp.

Utifrån dessa punkter utformar respektive kvarter och gymnasiesärskolan, sin studentexamen i samråd med elever och personal.

– Det är förstås tråkigt att vi inte kan fira våra studenter på vanligt vis även detta år. Studenten är en betydelsefull högtidsdag för studenterna, deras familjer och för oss som arbetar i skolan. Men nu är tid att ta ansvar och göra uppoffringar. Jag är övertygad om att studenter och deras familjer känner detta ansvar, och respekterar myndigheternas rekommendationer och avstår från kringaktiviteter som stora studentfester, studentbal och liknande. Då värnar vi varandra och alldeles särskilt de som riskerar livet om de blir sjuka, avslutar Eva Lindbäck.


FAKTA

  • Skolavslutningen i grundskolan är 11 juni.
  • Gymnasieelver som tar sin studentexamen får information i respektive klass om hur och när deras avslutning blir.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Luleå kommun/Shutterstock

Logotyp