Undersökning: Lättare att hitta intressanta jobb i Luleå

Det är framför allt närheten till naturen och tryggheten som spelar in vid val av bostadsort, enligt en undersökning om hur unga i åldern 18–35 år ser på Luleå som bostadsort. Jämfört med tidigare år tycker många att Luleå är tryggt och att det är lättare att hitta intressanta jobb än tidigare. Områdena ligger kvar på en högre nivå sedan förra året.

Det är sjunde året som Luleå kommun har frågat unga vad som är viktigt vid valet av bostadsort, och hur väl det överensstämmer med deras bild av Luleå. I undersökningen ingick 600 personer jämnt fördelade mellan tre grupper: Nyligen inflyttade till Luleå, nyligen utflyttade från Luleå samt Luleåbor sedan minst tio år.

Närheten till naturen och tryggheten är viktiga faktorer när unga väljer bostadsort. Det stämmer bra in på Luleå, tycker de unga. Andelen som tycker att Luleå utvecklas positivt har ökat från 31 procent till 40 procent.

I den här undersökningen har unga (18-35 år) med anknytning till Luleå fått ta ställning till hur viktiga ett antal påståenden är angående val av bostadsort.

Undersökningen har tittat på tre målgrupper. Nyligen inflyttade till Luleå, nyligen utflyttade från Luleå samt Luleåbor sedan 10 år eller mer. Alla i åldersgruppen 18-35 år. (Vidare görs jämförelser mellan kön, ålder, mellan föräldrar och icke-föräldrar samt studenter och icke-studerande.) Syftet är att utröna vad som kan göra Luleå till en mer attraktiv bostadsort för unga.

Trygghet, platsen och intressanta jobb viktigast

Förra året kunde vi se att andelen som tyckte att Luleå var tryggt hade ökat. Det var också fler som tyckte att platsen utvecklas positivt samt att det blivit lättare att hitta intressanta jobb än tidigare. Det vi kan se i år är att det inte var en tillfällig uppgång utan att alla tre områden ligger kvar på denna högre nivå. Jämfört med förra året har endast små förändringar skett men om vi ser något längre tillbaka i tiden ser vi att det är fler som instämmer i att Luleå är tryggt, platsen utvecklas positivt samt att det har blivit lättare att hitta intressanta jobb.

De utflyttade tycker att det är viktigast med trygghet. Det är ett område som de tycker Luleå presterar bra på. En stor andel tycker även att det är viktigt att kunna hitta intressanta jobb vid val av bostadsort men få tycker att det stämmer in på Luleå. Andelen som tycker att det går att hitta intressanta jobb har dock ökat över tiden.

Två mycket viktiga områden för de inflyttade är trygghet och närhet till naturen, båda dessa områden har också ökat i betydelse sedan förra året. Detta är även två områden där Luleå får bra betyg. Lätt att hitta jobb fortsätter vara mycket viktigt vid val av bostadsort, andelen som tycker det går att hitta intressanta jobb i Luleå har också ökat över tiden, dock från en låg nivå.

För de som har bott i Luleå minst 10 år är det ”lätt att få bostad” som är den största utmaningen, därefter kommer problemet att hitta intressanta jobb. Denna grupp tycker också att det är viktigt med att det finns också ”en känsla av att platsen utvecklas positivt”, därför är det positivt att se att andelen som tycker att Luleå utvecklas positivt har ökat över tiden.

Närheten till naturen och trygghet är Luleås styrkor

Det är framför allt närheten till naturen och tryggheten som är Luleås styrkor då dessa frågor är viktiga vid val av bostadsort och dessutom stämmer bra in på de ungas bild av staden. Hela 90 procent upplever att Luleå har nära till naturen och fler tycker det är en viktig aspekt. Åtta av tio tycker det är tryggt där de bor i Luleå. 40 procent uppger att det är lätt att hitta intressanta jobb, vilket är två procent fler än 2022.

Förbättringsområden

Det är samma utmaningar som tidigare år. Upplevelsen att det går lätt att hitta intressanta jobb har ökat, men det finns fortfarande utvecklingspotential på området.

Många upplever att det är svårt att få bostad i Luleå. När respondenterna får svara spontant på vad de tycker borde utvecklas i Luleå nämner många fler/bättre bostäder som ett förbättringsområde. Ett annat förbättringsområde som tas upp är kommunikation/transporter.

Undersökningen i korthet

Förändring sedan förra året inom parentes.

Viktigast för unga vid valet av bostadsort

 1. Det är tryggt där jag bor, 91% (+3)
 2. En känsla av att platsen utvecklas positivt, 81% (-1)
 3. Lätt att hitta intressanta jobb, 80% (+1)
 4. Nära till naturen, 76% (+2)
 5. Goda kommunikationer till och från platsen, 71% (-3)
 6. Stort utbud av fritidsaktiviteter, 64% (+2)
 7. Nära till släkt och vänner, 62% (+2)

Stämmer väl in på bilden av Luleå

 1. Nära till naturen, 90% (89% 2022, 88% 2021)
 2. Det är tryggt där jag bor, 80% (81% 2022, 72% 2021)
 3. Ett bra utbud av universitet och högskoleutbildningar, 76% (76% 2022, 77% 2021)
 4. Ett stort utbud av idrott, 68% (66% 2022, 67% 2021)
 5. En känsla av att platsen utvecklas positivt, 61% (62% 2022, 53% 2021)
 6. Lätt att hitta intressanta jobb, 40% (38% 2022, 27% 2021)
 7. Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet, 60% (62% 2022, 59% 2021)

Undersökningen

 • Undersökningen genomfördes som 600 telefonintervjuer 9 oktober till 27 oktober 2023 av företaget Ipsos på uppdrag av Luleå kommun.
 • I undersökningen ingick 600 personer: nyligen inflyttade till Luleå (200 personer), nyligen utflyttade från Luleå (200 personer) samt Luleåbor sedan minst tio år (200 personer).
 • Läs undersökningen i sin helhet Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Linda Sundström

Bild: Luleå kommun

18 januari 2024

Logotyp