Allvarligt missförhållande i gruppbostad

En rörelsehindrad person lämnades utan tillsyn under flera timmar. Händelsen som inträffade i november utreds enligt lex Sarah och har anmälts till inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Den rörelsehindrade personen lämnades utan tillsyn på gruppbostaden från morgonen vid frukost och uppmärksammades först när eftermiddagspersonalen kom vid 15-tiden. Brukaren var stel och medtagen efter att ha suttit stilla länge.

Luleå kommun har anmält ett allvarligt missförhplande till IVO enligt lex Sarah

– Vår utredning som nu är överlämnad till IVO, visar att händelsen utgör ett allvarligt missförhållande, säger Helena Muotka , områdeschef.

Ansvarig personal på gruppboendet menar att det hela rör sig om en miss i kommunikationen.

FAKTA

  • Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet).
  • Myndigheten ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.
  • I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

Text: Bo Henry Pettersson

Bild: IVO

09 december 2019

Logotyp