Ja till ansökan om hälsoprojekt för barn och unga i hertsöområdet

Grundskolan ansöker om sociala investeringsmedel för att driva ett projekt tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen och Rädda Barnen. Projektet ska ge fler barn och unga inom Hertsöområdet mer jämlika förutsättningar och möjlighet till god social, psykisk och fysisk hälsa. Det är ett av ärendena som togs upp vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 16 november.

Arkivbild.

– Genom samverkan mellan kommun och civilsamhälle vill vi skapa fler trygga mötesplatser där idrott och kultur kan ge unga mer jämlika förutsättningar och möjlighet till god social, psykisk och fysisk hälsa på Hertsön, säger Louice Stridsman, verksamhetschef i grundskolan.

Luleå kommun har avsatt 4 miljoner kronor per år för sociala investeringsmedel. Projekten ska göra att måendet förbättras för den enskilda och samtidigt minska kostnaderna i kommunen på sikt.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag om att ansökan för sociala investeringar lämnas in.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Luleå kommun

Logotyp