Arktiskt samarbete på agendan under Arctic Frontiers i Tromsö

Samarbete kring kompetensförsörjningen och inflytande över beslut som påverkar. Det var några av frågorna som behandlades på konferensen Arctic Frontiers i Tromsö, där Luleå kommun deltog.

Arctic Mayors Forum är en organisation av kommunalråd och borgmästare från hela Arktis där Luleå kommun är en del. Organisationen lyfte frågan att den arktiska befolkningen behöver ha inflytande över beslut som påverkar dem.

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande:
– Vi ska vara en röst för de lokala frågorna i Arktis och ett komplement till den nationella nivån som diskuterar samma frågor. Arctic Mayors Forum är en möjlighet för mig att prata med andra i samma situation som jag.

Fler personer står utanför Tromsö Rådhus.

Representanter från Luleå kommun besökte Tromsö kommun i samband med deltagande i Arctic Frontiers. Syftet med besöket var att ta del av Tromsös erfarenheter inom kompetensförsörjning och attraktion. Tromsö kommun är Luleå kommuns vänort 

Företrädare för kommunen träffade även bland andra EU:s arktiska ambassadör Clara Ganslandt.

– För oss är det viktigt att även på EU-nivå lyfta fram frågan om den gröna omställningen som pågår i norra Sverige, behovet av hållbar och tillgänglig infrastruktur, och vikten av samarbeten, säger Carina Sammeli.

Under konferensen i Tromsö hölls den officiella invigningen av Arctic Mayors Forums Sekretariat, som invigdes av bland andra Norges utrikesminister Anniken Huitfeldt.

Samarbete kring kompetensförsörjning

Viktor Kåreborn är chef för Tillväxtenheten på Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå. Han deltog i konferensen för att dela erfarenheter och lärdomar kring kompetensförsörjningen:

– De tre arktiska städerna Luleå, Tromsö och Uleåborg har alla liknande utmaningar med kompetensförsörjningen. Det är svårt att hitta kompetens för både offentliga och privata arbetsgivare, vilket hindrar både tillväxt och utveckling.

Han ser goda möjligheter till samarbete när det gäller att lyckas locka människor till en flytt norrut.

– Här tror jag att det blir viktigt att inte tänka landsgränser och istället samarbeta för att göra vår region så attraktiv som möjligt. Vi kan komplettera och stärka varandra genom att visa att det t.ex. inom detta område finns tre universitet i toppklass som redan samarbetar inom många viktiga frågor.

Flera personer på en scen.

Under konferensen i Tromsö hölls den officiella invigningen av Arctic Mayors Forums Sekretariat, som invigdes av bland andra Norges utrikesminister Anniken Huitfeldt.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Frida Mörtsell

Bild: Nataliia Hammarberg

Logotyp